Co mogę zrobić, jeśli oprogramowanie Moveslink2 wyświetla błąd dotyczący ustawień synchronizacji?

Co mogę zrobić, jeśli oprogramowanie Moveslink2 wyświetla błąd dotyczący ustawień synchronizacji?

Jeśli synchronizacja ustawień między zegarkiem a serwisem Suunto Movescount nie powiedzie się (Moveslink2 wskaże status failed zamiast ok), poniższe wskazówki mogą pomóc w rozwiązaniu problemu:

  • Odłącz i podłącz ponownie kabel USB.
  • Upewnij się, że połączenie internetowe działa, a poziom sygnału jest odpowiedni.
  • Jeśli stosujesz proxy lub zaporę sieciową (firewall), upewnij się, że oprogramowanie Moveslink2 może łączyć się z Internetem. Odpowiednio dostosuj ustawienia proxy lub zapory.
  • Serwis Movescount może podlegać konserwacji. W takiej sytuacji oprogramowanie Movelink2 wyświetli powiadomienie. Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie lub pozostaw zegarek podłączony do komputera i poczekaj, aż oprogramowanie Moveslink2 rozpocznie synchronizację ustawień.

Jeśli te wskazówki nie pozwolą rozwiązać problemu, pomóc może przywrócenie domyślnych ustawień zegarka w serwisie Movescount:

1. Przejdź do witryny serwisu Movescount.
2. Przejdź do opcji Me (Ja) >> Watches (Zegarki) >> My watches (Moje zegarki) i wybierz swój zegarek z listy.
3. Kliknij przycisk Restore default values (Przywróć wartości domyślne).
4. Podłącz zegarek i poczekaj na wyświetlenie oprogramowania Moveslink2.
5. System Windows: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę oprogramowania Moveslink2 w zasobniku systemowym i wybierz opcję Force firmware update (Wymuś aktualizację oprogramowania sprzętowego).
Komputer Mac: Otwórz menu aplikacji Moveslink2 i wybierz opcję Force firmware update.

Wymuś aktualizację oprogramowania sprzętowego

 

Jeśli funkcja Updating satellite orbit data (Aktualizowanie danych orbit satelitów) nie powiedzie się, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy (http://www.suunto.com/Support/customer-support/).

 

ZNAJDŹ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POMOCY TECHNICZNEJ DLA:
Moveslink