Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 650,00 zł | TYDZIEŃ BLACK FRIDAY | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak nawigować za pomocą zegarków Suunto Spartan GPS

TutorialTuesday — 28 listopada 2017

Zegarki Suunto Spartan GPS stanowią wydajne narzędzia umożliwiające nawigację zarówno w trakcie podążania zaplanowaną trasą, kierowania się do punktu POI, czy też podczas powrotu do punktu wyjścia. Dowiedz się więcej i nabierz pewności siebie w odkrywaniu nowych miejsc.

Śledź własny szlak

Nawigacja Suunto Spartan / Szlak powrotny

Najprostszą metodą nawigacji za pomocą zegarka Suunto Spartan jest korzystanie ze szlaku powrotnego, czyli trasy już przebytej. Jest ona automatycznie rysowana jako kropkowana linia podczas śledzenia aktywności w trybie sportowym z włączonym odbiornikiem GPS. (Przeczytaj więcej o dostosowywaniu trybu sportowego i ustawieniach trybu sportowego tutaj)


Śledzenie własnego szlaku powrotnego jest przydatne, gdy chcesz znaleźć drogę powrotną do punktu początkowego i podążać tym samym szlakiem, który został już przebyty.

Można zbliżać i oddalać widok trasy poprzez dotknięcie ekranu lub przytrzymanie wciśniętego środkowego przycisku. Dostosuj poziom zbliżenia za pomocą przycisku górnego i dolnego.

 

Znajdź drogę powrotną do punktu początkowego

Innym przydatnym sposobem nawigacji za pomocą zegarka Suunto Spartan jest użycie funkcji Znajdowanie punktu wyjściowego. W przypadku używania systemu GPS do rejestrowania aktywności zegarek Suunto Spartan automatycznie zapisuje punkt początkowy ćwiczenia. Za pomocą funkcji Znajdowanie punktu wyjściowego zegarek może poprowadzić użytkownika bezpośrednio do punktu początkowego.

Szlak powrotny prowadzi z powrotem do punktu początkowego po przebytej już trasie, natomiast funkcja znajdowania punktu wyjściowego pokazuje kierunek i odległość do punktu początkowego.

Aby rozpocząć nawigację za pomocą funkcji Znajdowanie punktu wyjściowego, przesuń palcem w lewo lub naciskaj środkowy przycisk, aż do wyświetlenia ekranu nawigacji. (Aby zegarek określił punkt początkowy, należy śledzić całą aktywność od początku.)

Nawigacja Suunto Spartan / Menu nawigacji

Przesuń palcem w górę lub naciśnij dolny prawy przycisk w celu wyświetlenia menu skrótów. Przewiń w dół do pozycji Znajdowanie punktu wyjściowego i dotknij ekran lub naciśnij środkowy przycisk w celu jej wybrania.

Nawigacja Suunto Spartan / Znajdowanie punktu wyjściowego

Po wybraniu funkcji Znajdowanie punktu wyjściowego wyświetlane są wskazówki nawigacyjne jako ostatni ekran w wybranym trybie sportowym.

 

Nawigowanie do punktów POI

Nawigacja Suunto Spartan / Kierunek i dystans do punktu POI

Za pomocą zegarka Suunto Spartan możesz nawigować do dowolnego punktu POI znajdującego się na liście punktów POI zegarka. Możesz utworzyć punkty POI w serwisie Suunto Movescount i zsynchronizować je z zegarkiem lub zapisać lokalizacje jako punkty POI na zegarku.

Dowiedz się więcej o nawigowaniu do punktów POI i tworzeniu tych punktów tutaj

 

Nawigowanie na trasie podczas ćwiczenia


 

Aby nawigować na trasie należy najpierw utworzyć trasę – lub wybrać jedną z dostępnych tras publicznych w serwisie Movescount i zsynchronizować ją z zegarkiem.

Aby rozpocząć nawigowanie na trasie wybierz preferowany tryb sportowy (korzystający z odbiornika GPS), a następnie przesuń palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk, aby otworzyć opcje trybu sportowego. Alternatywnie, jeśli już rejestrujesz aktywność, przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyświetlić opcje trybu sportowego.

Nawigacja Suunto Spartan / Lista tras

Wybierz opcję Nawigacja, a następnie wybierz opcję Trasy. Zobaczysz listę tras zsynchronizowanych z zegarkiem. Wybierz preferowaną trasę za pomocą środkowego przycisku, aby wyświetlić więcej informacji o niej. Następnie naciśnij górny przycisk, aby rozpocząć nawigację. Jeśli rejestracja ćwiczenia nie została jeszcze rozpoczęta, ostatni krok prowadzi z powrotem do opcji trybu sportowego. Przewiń w górę do widoku początkowego i rozpocznij rejestrację.

Nawigacja Suunto Spartan / Lista tras 

 

 

Podczas ćwiczenia przeciągnij palcem w prawo lub naciśnij środkowy przycisk, aby przewinąć do ekranu nawigacji, na którym zostanie wyświetlona trasa. Zobaczysz swoją pozycję względem trasy. Jeśli opuścisz planowaną trasę, zegarek wyświetlić komunikat o zejściu z trasy. Będziesz widzieć przebytą trasę w postaci narysowanego śladu.

 

Nawigacja Suunto Spartan / Zbliżanie trasy

Można zbliżać i oddalać mapę poprzez dotknięcie ekranu lub przytrzymanie przyciśniętego środkowego przycisku. Dostosuj poziom zbliżenia za pomocą przycisku górnego i dolnego.

 

Nawigacja Suunto Spartan / Następny punkt trasy
 

Jeśli wprowadzono punkty trasy, zegarek powiadomi o zbliżaniu się do nich. Takie same powiadomienia są wyświetlane podczas nawigowania do punktu POI. Dostosowując tryby sportowe, można także dodać ETA (szacowany czas przybycia do punktu trasy) oraz ETE (szacowany czas do końca trasy) jako pola danych.

Gdy wyświetlany jest ekran nawigacji, możesz przeciągnąć palcem w górę lub nacisnąć dolny przycisk, aby wyświetlić opcje nawigacji. Następnie możesz zapisać bieżącą lokalizację lub wybrać inną trasę albo inny punkt POI do nawigowania.

Możesz także rozpocząć nawigację na trasie poprzez wybranie opcji „Nawigacja” na ekranie startowym, a następnie przewijając do wybranej trasy.

 

Nawigacja według profilu wysokości trasy

Jeśli nawigujesz po trasie zawierającej informacje o wysokości, możesz także nawigować poprzez zwiększanie i obniżanie wysokości, korzystając z ekranu profilu wysokości trasy. Na ekranie głównym nawigacji (gdzie widoczna jest trasa) przesuń palcem w lewo lub naciśnij środkowy przycisk, aby przełączyć na ekran profilu wysokości.

Nawigacja Suunto Spartan / Nawigacja według profilu wysokości trasy

Na ekranie profilu wysokości wyświetlane są następujące informacje:

Góra: aktualna wysokość 

Środek: profil wysokości przedstawiający bieżące położenie 

Dół: pozostała wysokość do pokonania w górę lub dół (dotknij ekran, aby zmienić widoki) 


Jeśli oddalisz się nadmiernie od trasy w trakcie korzystania z nawigacji według wysokości, zegarek wyświetli komunikat Poza trasą na ekranie profilu wysokości. Jeśli zobaczysz ten komunikat, przewiń do ekranu nawigacji na trasie, aby powrócić na szlak i kontynuować nawigację według wysokości.

 

Uwaga: Tryb sportowy, którego używasz, musi mieć włączony odbiór danych GPS, aby zapewnić dostęp do opcji nawigacji. Jeśli w trybie sportowym wybrano opcję dokładności danych GPS jako OK lub Dobra, po wybraniu trasy lub punktu POI dokładność GPS zostaje zmieniona na opcję Najlepsza.