Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Features - Wika at unit system

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Gabay sa User - 1.12

Wika at unit system

Maaari mong palitan ang wika at unit system ng iyong relo mula sa mga setting sa ilalim ng General (Pangkalahatan) » Language (Wika).