Nastavenie kontrastu displeja

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Оглавление

Nastavenie kontrastu displeja

Môžete zvýšiť alebo znížiť kontrast displeja zariadenia Suunto Ambit2.

Postup úpravy kontrastu displeja v nastaveniach:

  1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte nastavenia General (Všeobecné).
  3. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Tones/display (Tóny/displej).
  4. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Display contrast (Kontrast displeja) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  5. Tlačidlom Start Stop zvýšite kontrast displeja a tlačidlom Light Lock ho znížite.
  6. Tlačidlom Back Lap prejdite späť do nastavení alebo podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite ponuku možností.

adjusting display contrast