Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA в соответствии с требованиями Руководящих указаний по информационным веб-ресурсам (WCAG) 2.0 и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.4

Оглавление

Характеристики

Характеристики

3D разстояние

Product name може да вземе предвид увеличаването и намаляването на височината, когато изчислява разстоянието. Това осигурява по-реалистично изчисление на разстоянието, когато тренирате в хълмиста или планинска местност. В такава ситуация 3D разстоянието е по-голямо от 2D разстоянието.

2D versus 3D

Ако използвате софтуер на трети страни, за да анализирате пътя си, проверете как се изчислява разстоянието на пътя. Ако изчислението е чрез 2D разстоянието, може да е по-добре да не активирате 3D разстоянието на часовника си.

В противен случай, ако често тренирате в хълмиста или планинска местност, трябва да активирате 3D разстоянието.

За да активирате 3D разстоянието:

  1. Докато сте в спортен режим, задръжте Next натиснат, за да отворите менюто с опциите.
  2. Превъртете до ACTIVATE (АКТИВИРАЙ) с Light Lock и натиснете Next.
  3. Превъртете до 3D distance (3D разстояние) и натиснете Next, за да превключите на 3D разстояние.
  4. Задръжте Next, за да затворите менюто.