Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA в соответствии с требованиями Руководящих указаний по информационным веб-ресурсам (WCAG) 2.0 и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

Suunto Core คู่มือการใช้งาน -

Оглавление

การตั้งปลุก

คุณสามารถใช้ Suunto Core ของคุณเป็นนาฬิกาปลุกได้

เพื่อเข้าใช้งานนาฬิกาปลุกและการตั้งปลุก:

  1. จาก Menu เลือก Time-Date
  2. เลือก alarm
  3. เปิดหรือปิดการปลุกโดยกดปุ่ม + และ - Light
  4. ยอมรับโดยกดปุ่ม Mode
  5. กดปุ่ม + และ - Light เพื่อตั้งชั่วโมงและนาที

หลังจากเปิดการปลุก สัญลักษณ์ปลุก alarm 01 จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

เมื่อการปลุกส่งเสียงเตือน คุณสามารถเลือกเลื่อนการปลุกหรือปิดการปลุกก็ได้

ถ้าคุณเลือก Yes หรือไม่ทำอะไรเลย การปลุกจะหยุดและเริ่มส่งเสียงเตือนใหม่ทุก ๆ 5 นาที จนกว่าคุณจะหยุดการปลุก คุณสามารถเลื่อนการปลุกได้ถึง 12 ครั้งในเวลารวมทั้งหมด 1 ชั่วโมง ถ้าคุณเลือก No การปลุกจะหยุดและเริ่มปลุกใหม่ในเวลาเดียวกันในวันถัดไป

Setting alarm

เคล็ดลับ:

เมื่อคุณเปิดทำงานการเลื่อนการปลุกไว้ คุณสามารถปิดทำงานการเลื่อนการปลุกได้ในโหมด time โดยกดปุ่ม View ค้างไว้

คุณต้องการตื่นนอนในตอนเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ คุณตั้งนาฬิกาปลุกบน ของคุณเป็นเวลา 6:30 น. ก่อนที่คุณจะเข้านอน นาฬิกาปลุกปลุกคุณที่เวลา 6:30 น. ในตอนเช้าของวันถัดไป แต่คุณอยากนอนต่ออีกสัก 5 นาที คุณเลือก YesYes เมื่ออุปกรณ์ถามคุณว่าต้องการเลื่อนการปลุกหรือไม่ หลักงจากนั้นอีก 5 นาที นาฬิกาปลุกก็ปลุกคุณอีกครั้ง ครั้งนี้ คุณตื่นนอนและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางของคุณ เวลาแค่ 5 นาทีช่างสร้างความแตกต่างได้จริง ๆ!

หมายเหตุ:

เครื่องหมายกริ่งจะกะพริบบนหน้าจอ ขณะที่การเลื่อนการปลุกเปิดทำงานอยู่ เมื่อปิดทำงานการเลื่อนการปลุกแล้ว เครื่องหมายการปลุกก็จะหยุดกระพริบ