Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA, определенного в Руководстве по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) версии 2.0, и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

НОВОЕ! МЫ ДОСТАВЛЯЕМ В РОССИЮ | БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 15 000 ₽ | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА | ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.5

 • Mga alarma sa pagsikat at paglubog ng araw

Mga alarma sa pagsikat at paglubog ng araw

Ang mga alarma sa pagsikat/paglubog ng araw na nasa Suunto Spartan Sport mo ay mga naibabagay na alarmang nakabatay sa lokasyon mo. Sa halip na mag-set ng nakatakdang oras, ise-set mo ang alarma for sa kung gaano kaaga mo nais na maalertuhan bago ang aktuwal na pagsikat o paglubog ng araw.

Natutukoy ang mga oras ng pagsikat at paglubog ng araw gamit ang GPS, kaya umaasa ang relos mo sa GPS data mula sa huling paggamit mo ng GPS.

Para i-set ang mga alarma ng pagsikat/paglubog ng araw:

 1. Pindutin ang gitnang button para buksan ang shortcut menu.
 2. Mag-scroll pababa sa Alarms at mag-enter sa pamamagitan ng pagpindot sa gitnang button.
 3. Mag-scroll sa alarma na nais mong i-set at piliin sa pamamagitan ng pagpindot sa gitnang button.

  SunriseSunset alarm toggle Spartan

 4. I-set ang mga gustong oras bago ang pagsikat/paglubog ng araw sa pamamagitan ng pag-scroll pataas/pababa gamit ang itaas at ibabang button at pagkumpirma gamit ang gitnang button.
 5. I-set ang minuto sa parehong paraan.

  Time before sunset sunrise Spartan

 6. Pindutin ang gitnang button para kumpirmahin at mag-exit.
TIP:

May magagamit din na mukha ng relos na nagpapakita ng mga oras ng pagsikat at paglubog ng araw.

Outdoor Watchface Spartan

PAALALA:

Kailangan ng mga oras ng pagsikat at paglubog ng araw ng GPS fix. Blangko ang mga oras hanggang sa mayroon nang magagamit na GPS data.

Оглавление