Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA, определенного в Руководстве по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) версии 2.0, и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

НОВОЕ! МЫ ДОСТАВЛЯЕМ В РОССИЮ | БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 15 000 ₽ | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА | ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Suunto Spartan Ultra Uporabniški priročnik - 2.5

Kompas

Ura Suunto Spartan Ultra ima digitalni kompas, ki vam omogoča orientacijo glede na magnetni sever. Kompas s kompenzacijo nagiba omogoča pravilne odčitke, tudi če ni vodoravno poravnan.

Do kompasa lahko dostopate v zaganjalniku pod Navigation (Navigacija) » Compass (Kompas).

Zaslon kompasa vključuje naslednje informacije:

  • Puščica, ki kaže smer magnetnega severa
  • Smer gibanja glede na strani neba
  • Smer gibanja v stopinjah
  • Čas dneva (lokalni) ali stanje baterije; pogled spremenite z dotikom zaslona

Compass

Za izhod iz kompasa podrsajte desno ali držite pritisnjeno sredinsko tipko.

Če na zaslonu s kompasom podrsate navzgor z dna zaslona ali pritisnete spodnjo tipko, se odpre seznam bližnjic. Te bližnjice omogočajo hiter dostop do dejanj med navigacijo, kot je preverjanje koordinat trenutne lokacije ali izbira poti za navigacijo.

Compass shortcuts en

Seznam bližnjic zaprete tako, da podrsate navzdol ali pritisnete zgornjo tipko.

Umerjanje kompasa

Če kompas ni umerjen, se izpiše poziv za umerjanje kompasa, ko odprete zaslon s kompasom.

Calibrate compass Spartan

Če želite kompas znova umeriti, lahko znova začnete umerjanje v nastavitvah pod Navigation (Navigacija) » Calibrate compass (Umerjanje kompasa).

Nastavitev deklinacije

Nastavite natančno vrednost deklinacije, da zagotovite pravilne odčitke kompasa.

Papirnati zemljevidi kažejo pravi sever. Kompasi pa kažejo magnetni sever – območje nad Zemljo, kamor jih vleče njeno magnetno polje. Ker magnetni in pravi sever nista na istem mestu, morate nastaviti deklinacijo kompasa. Deklinacija je kot med magnetnim in pravim severom.

Vrednost deklinacije je navedena na večini zemljevidov. Položaj magnetnega severa se vsako leto spremeni, zato lahko najtočnejšo in najnovejšo vrednost odklona dobite na spletnih mestih, kot je www.magnetic-declination.com.

V nasprotju s tem so orientacijski zemljevidi narisani glede na magnetni sever. Če uporabljate orientacijski zemljevid, morate izklopiti popravek odklona, tako da vrednost odklona nastavite na 0 stopinj.

Vrednost odklona lahko določite v nastavitvah pod Navigation (Navigacija) » Declination (Odklon).

Оглавление