Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA, определенного в Руководстве по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) версии 2.0, и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

НОВОЕ! МЫ ДОСТАВЛЯЕМ В РОССИЮ | БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 15 000 ₽ | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА | ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Suunto Spartan Ultra Uporabniški priročnik - 2.5

  • Natančnost sistema GPS in varčevanje z energijo

Natančnost sistema GPS in varčevanje z energijo

Natančnost poti je odvisna od pogostosti ugotavljanja položaja GPS – krajši kot je interval med ugotavljanji položaja, večja je natančnost poti. Če vadbo beležite, se vsak pridobljeni položaj GPS zapiše v dnevnik.

Pogostost ugotavljanja položaja GPS tudi neposredno vpliva na čas delovanja pri baterijskem napajanju. Če zmanjšate natančnost sistema GPS, lahko podaljšate čas delovanja ure na baterijsko napajanje.

Možnosti za natančnost sistema GPS so:

  • Best (Najboljša): ugotavljanje položaja približno vsako sekundo pri polni moči
  • Good (Dobra): ugotavljanje položaja približno vsako sekundo pri nizki moči
  • OK (V redu): ugotavljanje položaja približno vsakih 60 sekund pri polni moči

Če je natančnost nastavljena na Best (Najboljša), ura ves čas uporablja GPS pri polni moči. V načinu s polno močjo lahko sistem GPS s filtriranjem odstrani motnje in zagotovi najboljši podatek o položaju. S tem je zagotovljena največja natančnost poti, vendar najhitreje porablja energijo baterije.

Če uporabite nastavitev Good (Dobra), še vedno prejmete podatek o položaju vsako sekundo, vendar je natančnost manjša, ker sistem GPS ne deluje ves čas s polno močjo. Med ugotavljanji položaja sistem GPS za kratek čas preide v način z nizko porabo energije, kot je prikazano spodaj.

GPS accuracy Good

S tem se čas delovanja na baterijsko napajanje podaljša, vendar ima GPS na voljo manj časa za ugotavljanje natančnega položaja in odstranjevanje motenj. Zato dobljena pot ni tako natančna, kot pri nastavitvi Best (Najboljša).

Pri nastavitvi OK sistem ugotavlja položaj le enkrat na minuto. S tem je čas delovanja na baterijsko napajanje znatno daljši, vendar je pot manj natančna.

GPS accuracy OK

Če navigirate po poti ali do zanimive točke, je natančnost sistema GPS samodejno nastavljena na Best (Najboljša).

Оглавление