Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA, определенного в Руководстве по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) версии 2.0, и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

НОВОЕ! МЫ ДОСТАВЛЯЕМ В РОССИЮ | БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 15 000 ₽ | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА | ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Suunto Spartan Ultra Uporabniški priročnik - 2.5

Zanimive točke

Zanimiva točka je posebna lokacija, na primer mesto za kampiranje ali razgledna točka na poti, ki jo lahko shranite in pozneje navigirate do nje. Zanimive točke lahko ustvarite v storitvi Suunto Movescount ali neposredno na uri, tako da shranite trenutno lokacijo.

Vsako zanimivo točko opredeljujejo ti podatki:

 • Ime zanimive točke
 • Vrsta zanimive točke
 • Datum in ura, ko je bila ustvarjena
 • Zemljepisna širina
 • Zemljepisna dolžina
 • Nadmorska višina

Na uro lahko shranite do 250 zanimivih točk.

Dodajanje in brisanje zanimivih točk

Zanimivo točko lahko dodate v uro prek storitve Suunto Movescount ali tako, da shranite trenutno lokacijo neposredno v uri.

Dodajanje zanimive točke v storitvi Suunto Movescount:

 1. Na spletnem mestu Suunto Movescount odprite nastavitve ure.
 2. Razširite razdelek Navigation (Navigacija) in nato POIs (Zanimive točke).
 3. Kliknite Create new point of interest (Ustvari novo zanimivo točko) in vnesite podatke o zanimivi točki. S pomočjo zemljevida vnesite zemljepisno širino in dolžino.
 4. Shranite zanimivo točko in jo nato dodajte v uro tako, da izberete Use in watch (Uporabi v uri).
 5. Sinhronizirajte uro s storitvijo Movescount tako, da uporabite program SuuntoLink (kabel USB) ali aplikacijo Suunto Movescount App (Bluetooth).

Če ste z uro na prostem in prispete na lokacijo, ki jo želite shraniti kot zanimivo točko, lahko lokacijo dodate neposredno v uri. Zanimiva točka bo dodana na seznam zanimivih točk v uri, pri naslednji sinhronizaciji pa bo dodana tudi na seznam zanimivih točk v storitvi Movescount.

Dodajanje zanimive točke v uri:

 1. Podrsajte navzdol ali pritisnite zgornjo tipko, da odprete zaganjalnik.
 2. Pomaknite se do Navigation (Navigacija) in se dotaknite ikone ali pritisnite sredinsko tipko.
 3. Podrsajte navzgor ali pritisnite spodnjo tipko, da se pomaknete navzdol do Your location (Vaša lokacija), nato pritisnite sredinsko tipko.
 4. Počakajte, da ura aktivira GPS in poišče vašo lokacijo.
 5. Ko ura prikaže zemljepisno širino in dolžino, pritisnite zgornjo tipko, da shranite lokacijo kot zanimivo točko, in izberite vrsto zanimive točke.
 6. Privzeto ime zanimive točke je vrsta zanimive točke (s pripeto zaporedno številko). Ime lahko pozneje spremenite v storitvi Movescount.

Brisanje zanimivih točk

Zanimivo točko lahko odstranite iz ure tako, da deaktivirate nastavitev Use in watch (Uporabi v uri) v storitvi Movescount za predmetno zanimivo točko, ali tako, da jo izbrišete s seznama zanimivih točk v uri.

Brisanje zanimive točke v uri:

 1. Podrsajte navzdol ali pritisnite zgornjo tipko, da odprete zaganjalnik.
 2. Pomaknite se do Navigation (Navigacija) in se dotaknite ikone ali pritisnite sredinsko tipko.
 3. Podrsajte navzgor ali pritisnite spodnjo tipko, da se pomaknete navzdol do POIs (Zanimive točke), nato pritisnite sredinsko tipko.
 4. Pomaknite se do zanimive točke, ki jo želite izbrisati iz ure, in pritisnite sredinsko tipko.
 5. Pomaknite se na konec podrobnosti in izberite Delete (Izbriši).

Ko zanimivo točko izbrišete iz ure, še ni trajno izbrisana. Ko boste uro naslednjič sinhronizirali s storitvijo Movescount, bo izbrisana zanimiva točka deaktivirana.

Če želite zanimivo točko trajno izbrisati, jo izbrišite v storitvi Movescount.

Trajen izbris zanimive točke:

 1. V storitvi Movescount odprite nastavitve ure.
 2. Razširite razdelek Navigation (Navigacija) in nato POIs (Zanimive točke).
 3. Pomaknite se do zanimive točke, ki jo želite izbrisati, in kliknite ikono smetnjaka.
 4. Sinhronizirajte uro s storitvijo Movescount tako, da uporabite program SuuntoLink (kabel USB) ali aplikacijo Suunto Movescount App (Bluetooth), s čimer zanimivo točko odstranite s seznama zanimivih točk v uri.

Navigacija do zanimive točke

Navigirate lahko do katere koli zanimive točke na seznamu zanimivih točk na uri.

OPOMBA:

Med navigacijo do zanimive točke ura uporablja GPS s polno močjo.

Kako navigirati do zanimive točke:

 1. Podrsajte navzdol ali pritisnite zgornjo tipko, da odprete zaganjalnik.
 2. Pomaknite se do Navigation (Navigacija) in se dotaknite ikone ali pritisnite sredinsko tipko.
 3. Pomaknite se do POIs (Zanimive točke) in pritisnite sredinsko tipko, da odprete seznam zanimivih točk.
 4. Pomaknite se do zanimive točke, do katere želite navigirati, in pritisnite sredinsko tipko.
 5. Za začetek navigacije pritisnite zgornjo tipko.
 6. Če želite ustaviti navigacijo, znova pritisnite zgornjo tipko.

Med navigacijo do zanimive točke sta na voljo dva pogleda:

 • Pogled zanimive točke s prikazano smerjo in razdaljo do zanimive točke

POI detail view

 • Pogled zemljevida, ki prikazuje vašo trenutno lokacijo glede na zanimivo točko in pot za sledenje (pot, ki ste jo prepotovali)

POI map view

Med pogledoma preklapljate tako, da podrsate v levo ali desno ali pritisnete sredinsko tipko.

NASVET:

Ko je prikazan pogled zanimive točke, si lahko z dotikom zaslona v spodnji vrstici ogledate dodatne informacije, na primer višinsko razliko med trenutnim položajem in zanimivo točko, ocenjen čas prihoda (ETA) ali čas potovanja (ETE).

Na pogledu zemljevida so druge zanimive točke v bližini prikazane v sivi barvi. Če želite preklopiti med splošnim zemljevidom in podrobnejšim pogledom, se dotaknite zaslona. V podrobnem pogledu spreminjate povečavo tako, da pritisnete sredinsko tipko in nato povečate ali pomanjšate prikaz z zgornjo in spodnjo tipko.

Če med navigacijo podrsate navzgor z dna zaslona ali pritisnete spodnjo tipko, se odpre seznam bližnjic. Te bližnjice omogočajo hiter dostop do podatkov o zanimivi točki in dejanj, kot so shranjevanje trenutne lokacije, izbira druge zanimive točke, do katere želite navigirati, ali končanje navigacije.

Vrste zanimivih točk

V uri Suunto Spartan Ultra so na voljo naslednje vrste zanimivih točk:

poi basicsplošna zanimiva točka,
poi beddingbrlog (žival, za lov),
poi beginzačetek (začetek poti ali steze),
poi biggamevelika divjad (žival, za lov),
poi birdptica (žival, za lov),
poi homestavba, dom,
poi cafekavarna, hrana, restavracija,
poi campkamp, kampiranje,
poi caravtomobil, parkirišče,
poi cavejama,
poi hillpečina, hrib, gora, dolina,
poi lakeobala, jezero, reka, voda,
poi crossroadkrižišče,
poi emergurgenca,
poi endkonec (konec poti ali steze),
poi fishribe, ribolovno mesto,
poi forestgozd,
poi geoiskanje zaklada,
poi hotelhostel, hotel, prenočišče,
poi infoinformacije,
poi meadowtravnik,
poi peakvrh,
poi printssledovi (živalski sledovi, za lov),
poi roadcesta,
poi rockskala,
poi rubsledovi drgnjenja (živalski sledovi, za lov),
poi scrapeodrgnina (živalski sledovi, za lov),
poi shotstrel (za lov),
poi sightznamenitost,
poi smallgamemajhna divjad (žival, za lov),
poi standpreža (za lov),
poi trailsteza,
poi camlovska kamera (za lov),
poi waterfallslap.

Оглавление