Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA в соответствии с требованиями Руководящих указаний по информационным веб-ресурсам (WCAG) 2.0 и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 2.5

Оглавление

การติดตามการนอน

การนอนหลับตอนกลางคืนที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับจิตใจและร่างกายที่แข็งแรง คุณสามารถใช้นาฬิกาติดตามการนอนและเวลาที่ใช้ในการนอนโดยเฉลี่ย

เมื่อคุณใส่นาฬิกาตอนนอน Suunto Spartan Ultra จะติดตามการนอนหลับโดยใช้ข้อมูลจากมาตรวัดความเร่ง

ที่แม่นยำมากขึ้น

เพื่อติดตามการนอน:

  1. ไปที่การตั้งค่านาฬิกา เลื่อนลงไปที่ นอนหลับ แล้วกดปุ่มตรงกลาง
  2. สลับเปิด การติดตามการนอน

    sleeptracking setting UltraSport

  3. ตั้งเวลาการเข้านอนและตื่นนอนตามตารางการนอนหลับปกติของคุณ

ขั้นตอนสุดท้ายกำหนดเวลานอนของคุณ นาฬิกาจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อระบุเวลาที่คุณนอนหลับ (ในช่วงเวลานอน) และรายงานการนอนหลับทั้งหมดเป็นช่วงเวลาเดียว เช่น ถ้าคุณลุกขึ้นดื่มน้ำในตอนกลางคืน นาฬิกาจะนับการนอนหลับหลังจากนั้นเป็นช่วงเดียวกัน

หมายเหตุ:

หากคุณเข้านอนก่อนเวลานอนและยังไม่หลับหลังจากผ่านเวลานอนไปแล้ว นาฬิกาจะไม่นับว่าเป็นช่วงการนอนหลับ คุณควรตั้งเวลานอนตามเวลาที่จะเข้านอนเร็วที่สุดและช่วงเวลาที่อาจตื่นนอน

เมื่อเปิดการติดตามการนอนแล้ว คุณยังตั้งเป้าหมายการนอนหลับได้อีกด้วย ผู้ใหญ่ปกติต้องใช้เวลานอน 7 ถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้ เวลาการนอนหลับของคุณอาจต่างจากช่วงเวลาทั่วไปได้

แนวโน้มการนอนหลับ

เมื่อตื่นนอน นาฬิกาจะทักทายด้วยข้อมูลสรุปการนอนหลับที่ผ่านมา โดยระบุระยะเวลานอนทั้งหมด รวมเวลาที่คุณตื่นอยู่ (เดินไปเดินมา) และเวลาที่หลับลึก (ไม่มีการเคลื่อนไหว)

นอกเหนือจากข้อมูลสรุปการนอนหลับแล้ว คุณยังติดตามแนวโน้มการนอนหลับโดยรวมได้จากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนอนหลับ กดปุ่มขวาล่างจากหน้าปัดนาฬิกาจนกว่าจะเห็นหน้าจอ นอนหลับ มุมมองแรกจะแสดงการนอนหลับครั้งล่าสุดเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

SleepInsight LastNight

ขณะอยู่ในโหมดนอนหลับ ให้ปัดซ้ายเพื่อดูการนอนหลับเฉลี่ยในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ปัดขึ้นเพื่อดูเวลาการหลับจริงในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

กดปุ่มกลางค้างไว้จากหน้าจอ นอนหลับ เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าการติดตามการนอนหลับและข้อมูลสรุปการนอนหลับล่าสุด

หมายเหตุ:

การวัดค่าการนอนหลับทั้งหมดจะมาจากการเคลื่อนไหวเท่านั้น จึงเป็นค่าประมาณที่อาจไม่ใช่พฤติกรรมการนอนหลับที่แท้จริงของคุณ

โหมดห้ามรบกวนอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้การตั้งค่า “ห้ามรบกวนอัตโนมัติ” เพื่อเปิดโหมดห้ามรบกวนโดยอัตโนมัติขณะนอนหลับ