Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA, определенного в Руководстве по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) версии 2.0, и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

НОВОЕ! МЫ ДОСТАВЛЯЕМ В РОССИЮ | БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 15 000 ₽ | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА | ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Suunto Traverse Alpha Kasutusjuhend - 2.0

Kellaaeg

Seadme Suunto Traverse Alpha ajakuval kuvatakse järgmist teavet:

 • ülemine rida: kuupäev;
 • keskmine rida: kellaaeg;
 • alumine rida: kasutage nuppu VIEW, et kuvada lisateavet, nagu päikesetõus/päikeseloojang, kõrgus ja aku laetuse tase.

Suvandite menüüs üksuses GENERAL (ÜLDINE) » Time/date (Kellaaeg/kuupäev) saate seadistada järgmist:

 • topeltkellaaeg;
 • äratus;
 • kellaaeg ja kuupäev.

Äratuskell

Soovi korral saate kasutada seadet Suunto Traverse Alpha äratuskellana. Lülitage äratus sisse/välja ja määrake äratuse kellaaeg suvandite menüü üksuses GENERAL (ÜLDINE) » Time/date (Kellaaeg/kuupäev) » Alarm (Äratus).

Kui äratus on sisse lülitatud, kuvatakse äratuse sümbolit enamikul kuvadel.

Kui äratus kõlab, saate teha järgmist.

 • Lükake edasi, vajutades nuppu LIGHT. Äratus peatub ja käivitub uuesti iga viie minuti järel, kuni selle seiskate. Äratust saab edasi lükata kuni 12 korda (kokku üks tund).
 • Lõpetage, vajutades nuppu START. Äratus seiskub ja käivitub uuesti järgmisel päeval samal kellaajal, kui te äratust sätetes välja ei lülita.

alarm clock

MÄRKUS:

Kui lükkate äratuse edasi, vilgub ajakuvas äratuse ikoon.

Kellaaja sünkroonimine

Seadme Suunto Traverse Alpha kellaaega saab värskendada mobiiltelefoni, arvuti (Moveslink) või GPS-aja kaudu. Kui olete käekella rakendusega Suunto Movescount App sidunud, sünkroonitakse kellaaeg ja ajavöönd automaatselt mobiiltelefoniga.

Kui ühendate käekella USB-kaabli abil arvutiga, värskendab Moveslink vaikimisi käekella kellaaega ja kuupäeva arvuti kella järgi. Selle funktsiooni saab Moveslinki sätetest välja lülitada.

moveslink settings

GPS-aeg

GPS-aeg korrigeerib teie seadme Suunto Traverse Alpha ja GPS-aja vahelist erinevust. GPS-aeg kontrollib ja korrigeerib kellaaega alati, kui leitakse GPS-i ühendus (nt tegevuse salvestamise ajal või huvipunkti salvestamisel).

GPS-aeg on vaikimisi aktiveeritud. Te saate selle välja lülitada suvandite menüü üksuses GENERAL (ÜLDINE) » Time/date (Kellaaeg/kuupäev) »Time & date (Kellaaeg ja kuupäev).

Suveaeg

Suunto Traverse Alpha toetab suveajale üleminekut, kui GPS-aeg on sisse lülitatud.

Te saate suveaja sätet kohandada suvandite menüü üksuses GENERAL (ÜLDINE) » Time/date (Kellaaeg/kuupäev) »Time & date (Kellaaeg & kuupäev).

Saadaval on kolm sätet:

 • Automatic (automaatne): automaatne suveajale üleminek GPS-i asukoha põhjal;
 • Winter time (talveaeg): alati talveaeg (ilma suveajata);
 • Summer time (suveaeg): alati suveaeg.

Оглавление