Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA, определенного в Руководстве по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) версии 2.0, и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

НОВОЕ! МЫ ДОСТАВЛЯЕМ В РОССИЮ | БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 15 000 ₽ | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА | ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Suunto Traverse Alpha Kasutusjuhend - 2.0

Kuvad

Seadmel Suunto Traverse Alpha on erinevad funktsioonid, nt kompass (vt: Kompass) ja stopper (vt: Stopper). Neid käsitletakse kuvadena, mida saab vaadata, vajutades nuppu NEXT. Mõnd funktsiooni kuvatakse kogu aeg, mõne puhul saate valida, kas tahate neid kuvada või peita.

Kuvade kuvamiseks/peitmiseks toimige järgmiselt.

 1. Stardimenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu START.
 2. Kerige suvandini DISPLAYS (KUVAD), vajutades nuppu LIGHT, ja vajutage nuppu NEXT.
 3. Saate kuvade loendis mis tahes funktsiooni sisse/välja lülitada, kerides selleni nupuga START või LIGHT ja vajutades seejärel nuppu NEXT. Kuvade menüüst väljumiseks hoidke vajaduse korral all nuppu NEXT.

Mitmed kohandatavad kuvad, kus näidatakse tegevuse salvestamise ajal erinevat teavet, on saadaval ka sportimisrežiimides (vt: Sportimisrežiimid).

Ekraani kontrastsuse reguleerimine

Seadme Suunto Traverse Alpha ekraani kontrastsust saab suurendada või vähendada käekella sätetes.

Ekraani kontrastsuse reguleerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu NEXT.
 2. Vajutage sätete GENERAL (ÜLDINE) avamiseks nuppu NEXT.
 3. Vajutage üksuse Tones/display (Helid/kuva) avamiseks nuppu NEXT.
 4. Kerige nupuga LIGHT üksusele Display contrast (Ekraani kontrastsus) ja valige see nupuga NEXT.
 5. Kontrastsuse suurendamiseks vajutage nuppu START ja vähendamiseks nuppu LIGHT.
 6. Väljumiseks hoidke all nuppu NEXT.

Ekraanikuva värvi inverteerimine

Muutke ekraan tumedaks või heledaks käekella sätete kaudu.

Kuva inverteerimiseks kella sätetes toimige järgmiselt.

 1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu JÄRGMINE.
 2. Vajutage sätete GENERAL (ÜLDINE) avamiseks nuppu NEXT.
 3. Vajutage üksuse Tones/display (Helid/kuva) avamiseks nuppu NEXT.
 4. Kerige nupuga START üksusele Invert display (Ekraanikuva inverteerimine) ja valige see nupuga NEXT.

Оглавление