Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA, определенного в Руководстве по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) версии 2.0, и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

НОВОЕ! МЫ ДОСТАВЛЯЕМ В РОССИЮ | БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 15 000 ₽ | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА | ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Suunto Traverse Alpha Kasutusjuhend - 2.0

Nupulukk

Nupu BACK LAP all hoidmisel nupud lukustatakse või vabastatakse.

button lock Traverse

Saate muuta nupuluku sätteid käekella sätetes üksuses GENERAL (ÜLDINE) » Tones/display (Helid/kuva) » Button lock (Nupulukk).

Seadme Suunto Traverse Alpha nupulukul on kaks järgmist sätet.

  • Actions only (Ainult toimingud): stardimenüü ja suvandite menüü on lukus.
  • All buttons (Kõik nupud): kõik nupud on lukus. Taustvalgustuse saab aktiveerida režiimis Night (Öö).
NÕUANNE:

Logi salvestamise tahtmatu käivitamise või seiskamise vältimiseks valige Actions only (Ainult toimingud). Kui nupud BACK LAP ja START on lukustatud, saate kuvasid ja vaateid jätkuvalt muuta, vajutades vastavalt nuppu NEXT või VIEW.

Оглавление