Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA в соответствии с требованиями Руководящих указаний по информационным веб-ресурсам (WCAG) 2.0 и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Funkcie

Monitorovanie aktivity

Hodinky Suunto Traverse merajú počet krokov za deň a odhadujú počet spálených kalórií počas dňa na základe vašich osobných nastavení.

Váš približný počet krokov za deň je dostupný ako predvolené zobrazenie na displeji času. Stlačením tlačidla VIEW prepnite na zobrazenie počítadla krokov. Počet krokov sa aktualizuje každých 60 sekúnd.

time step view

Počet krokov za deň a spálené kalórie sa zobrazia v časti DISPLAYS (DISPLEJE) » Steps (Kroky). Tieto hodnoty sa resetujú každý deň o polnoci.

steps calories logbook

POZNÁMKA:

Monitorovanie aktivity vychádza z vášho pohybu meraného snímačmi v hodinkách. Hodnoty získané z monitorovania aktivity sú odhadované a nie sú určené na liečebnú diagnostiku žiadneho druhu.

História krokov

Hodinky Suunto Traverse Alpha poskytujú kompletnú históriu počtu krokov. Na displeji krokov sa zobrazuje denný počet krokov, ako aj prehľad týždenných, mesačných alebo ročných trendov. Displej krokov sa môže zobraziť a skryť z úvodnej ponuky v časti DISPLAYS (DISPLEJE) » Steps (Kroky). Keď je aktivovaný, môžete históriu krokov zobraziť posúvaním cez aktívne displeje stláčaním tlačidla NEXT.

steps display Na displeji krokov sa stlačením tlačidla VIEW zobrazia 7-dňové, 30-dňové a ročné trendy. steps display views