Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO SLOVAKIA | SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

  • Funkcie

Funkcie

Sledovanie aktivít

Hodinky sledujú vašu celkovú úroveň aktivity po celý deň. Je to dôležitý faktor bez ohľadu na to, či len chcete byť fit a cítiť sa zdravo, alebo trénujete na blížiace sa preteky. Je dobré byť aktívnym, no pri tvrdom tréningu potrebujete mať aj správne odpočinkové dni s nízkou aktivitou.

Počítadlo aktivít sa automaticky vynuluje každý deň o polnoci. Na konci týždňa hodinky poskytnú súhrn vašej aktivity.

Na displeji ciferníka hodiniek stlačte pravé dolné tlačidlo a zobrazí sa celkový počet krokov za príslušný deň.

SF3 Total Steps

Hodinky počítajú kroky pomocou akcelerometra. Celkový počet krokov sa zhromažďuje nepretržite, aj pri zaznamenávaní tréningov a ostatných aktivít. V prípade niektorých špecifických športov, ako je napríklad plávanie alebo bicyklovanie, sa kroky nepočítajú.

Okrem krokov môžete stlačením ľavého horného tlačidla zobraziť približný počet kalórií za príslušný deň.

SF3 Calories

Veľké číslo v strede displeja je odhadovaný počet aktívnych kalórií, ktoré ste doteraz spálili počas dňa. Pod ním je zobrazený celkový počet spálených kalórií. Celkový počet zahŕňa aktívne kalórie a váš bazálny metabolizmus (pozri nižšie).

Krúžok na obidvoch displejoch ukazuje, ako blízko ste k svojim denným cieľom aktivít. Tieto ciele možno prispôsobiť osobným preferenciám (pozri nižšie).

Stlačením stredného tlačidla si môžete skontrolovať počet krokov za uplynulých sedem dní. Keď znovu stlačíte stredné tlačidlo, zobrazia sa kalórie spálené za uplynulých sedem dní.

SF Steps 7day

Na displeji krokov a kalórií stlačte dolné pravé tlačidlo a zobrazí sa presný počet krokov v každom dni.

Ciele aktivít

Môžete prispôsobiť svoje denné ciele počtu krokov aj kalórií. Kým je na hodinkách displej aktivít, podržte stlačené stredné tlačidlo a otvoria sa nastavenia cieľa aktivít.

Daily HR setting Trainer

Pri nastavovaní cieľa krokov určujete celkový počet krokov počas dňa.

Celkové kalórie spálené za deň vychádzajú z dvoch faktorov: vášho bazálneho metabolizmu (BMR) a vašej fyzickej aktivity.

Activity Goals calories Trainer

BMR je množstvo kalórií, ktoré vaše telo spáli pri nečinnosti. Sú to kalórie, ktoré telo potrebuje na to, aby nevychladlo a vykonávalo základné funkcie ako žmurkanie alebo tlkot srdca. Toto číslo závisí od osobného profilu vrátane faktorov ako vek a pohlavie.

Keď si nastavíte cieľ kalórií, určujete, koľko kalórií chcete spáliť okrem BMR. Ide o tzv. aktívne kalórie. Krúžok okolo displeja aktivity sa posúva podľa toho, koľko aktívnych kalórií spálite počas dňa v porovnaní s cieľom.

Table of Content