Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO SLOVAKIA | HELLO WINTER 2021 | EASY RETURNS

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

  • Okamžitá srdcová frekvencia

Okamžitá srdcová frekvencia

Displej okamžitej srdcovej frekvencie poskytuje rýchle zobrazenie srdcovej frekvencie. Na displeji je zobrazená vaša aktuálna srdcová frekvencia.

SF3 Instant HR

Zobrazenie okamžitej srdcovej frekvencie:

  1. V zobrazení ciferníka hodiniek stlačením pravého dolného tlačidla prejdite na zobrazenie okamžitej srdcovej frekvencie.

  2. Stlačením ľavého dolného tlačidla opustíte displej a vrátite sa do zobrazenia ciferníka hodiniek.

Denná srdcová frekvencia

Displej dennej srdcovej frekvencie poskytuje 12-hodinové zobrazenie srdcovej frekvencie. Je to užitočný zdroj informácií napríklad o zotavovaní po náročnom tréningu.

Na displeji sa zobrazuje vaša srdcová frekvencia za posledných 12 hodín ako graf. Graf je vykreslený pomocou priemernej srdcovej frekvencie počas 24-minútových časových úsekov. Okrem toho získate informáciu o najnižšej srdcovej frekvencii počas 12 hodín.

Minimálna srdcová frekvencia za posledných 12 hodín je dobrým ukazovateľom stavu zotavenia. Ak je vyššia než normálna, pravdepodobne ste sa ešte úplne nezotavili po poslednom tréningu.

SF3 HR 12h

Ak zaznamenávate cvičenie, denné hodnoty srdcovej frekvencie odrážajú srdcovú frekvenciu zvýšenú z cvičenia. Majte však na pamäti, že graf a údaje sú priemery. Ak sú špičkové hodnoty vašej srdcovej frekvencie počas cvičenia na úrovni 200 úderov za minútu, graf nezobrazuje túto maximálnu hodnotu, ale priemer za 24 minút, počas ktorých ste dosiahli najvyššiu hodnotu.

Graf dennej srdcovej frekvencie je možné zobraziť až po aktivovaní funkcie dennej srdcovej frekvencie. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach v položke Activity. Ak ste na displeji srdcovej frekvencie, nastavenia aktivity môžete zobraziť aj podržaním stlačeného stredného tlačidla.

Keď je zapnutá funkcia dennej srdcovej frekvencie, hodinky pravidelne aktivujú optický snímač srdcovej frekvencie na kontrolu vašej srdcovej frekvencie. Mierne sa tým zvyšuje spotreba batérie.

Daily HR setting Trainer

Po aktivovaní sa informácie funkcie dennej srdcovej frekvencie začnú zobrazovať až po 24 minútach.

Zobrazenie dennej srdcovej frekvencie:

  1. V zobrazení ciferníka hodiniek stlačením pravého dolného tlačidla prejdite na zobrazenie okamžitej srdcovej frekvencie.
  2. Stlačením stredného tlačidla prejdite na displej dennej srdcovej frekvencie.

Po stlačení pravého dolného tlačidla na displeji dennej srdcovej frekvencie sa na základe vašej srdcovej frekvencie zobrazí, koľko energie spotrebúvate každú hodinu.

Table of Content