Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO SLOVAKIA | HELLO WINTER 2021 | EASY RETURNS

Suunto 3 Fitness Používateľská príručka

 • Zaznamenanie cvičenia

Zaznamenanie cvičenia

Okrem nepretržitého monitorovania aktivít môžete hodinky používať aj na zaznamenávanie tréningov alebo iných aktivít a získať tak podrobnú spätnú väzbu a sledovať svoj pokrok.

Zaznamenávanie cvičenia:

 1. Nasaďte si snímač srdcovej frekvencie (voliteľné).

 2. Prejdite nahor na ikonu cvičenia a vyberte ju stredným tlačidlom.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Stlačením pravého horného alebo pravého dolného tlačidla môžete prechádzať po športových režimoch a stlačením stredného tlačidla vyberte režim, ktorý chcete použiť.

 4. Nad indikátorom spustenia sa zobrazí skupina ikon podľa toho, čo používate so športovým režimom (napr. srdcová frekvencia a pripojené GPS). Ikona šípky (pripojené GPS) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu svieti nazeleno. Ikona srdca (srdcová frekvencia) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu sa zmení na zelené srdce upevnené k pásu, ak používate snímač srdcovej frekvencie, alebo na zelené srdce, ak používate optický snímač srdcovej frekvencie.

  Ak používate snímač srdcovej frekvencie, ale ikona sa zmení len na zelené srdce (čo znamená, že je aktívny optický snímač srdcovej frekvencie), skontrolujte, či je snímač srdcovej frekvencie spárovaný, pozri Spárovanie zariadení POD a snímačov, a znovu vyberte športový režim.

  Môžete počkať, kým jednotlivé ikony zmenia farbu na zelenú, alebo stlačením stredného tlačidla spustiť nahrávanie.

  Start exercise

 5. Počas zaznamenávania môžete prepínať medzi displejmi stlačením stredného tlačidla.

 6. Stlačením pravého horného tlačidla zaznamenávanie pozastavíte. Zastavte a uložte stlačením pravého dolného tlačidla alebo pokračujte stlačením pravého horného tlačidla.

  Recording paused

Ak má zvolený športový režim možnosti, napríklad nastavenie cieľového trvania, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania stlačením dolného pravého tlačidla. Možnosti športového režimu môžete upraviť aj počas zaznamenávania podržaním stlačeného stredného tlačidla.

SF3 Sport Mode Options

Po zastavení zaznamenávania sa zobrazí otázka, ako sa cítite. Na otázku môžete odpovedať alebo ju preskočiť (pozri Pocity). Potom sa zobrazí súhrn aktivity, ktorým môžete prechádzať pomocou pravého dolného alebo horného tlačidla.

Ak ste vytvorili záznam, ktorý nechcete uchovať, položku denníka môžete vymazať tak, že prejdete nadol na položku Delete a potvrdíte stredným tlačidlom. Denníky môžete rovnako vymazať aj zo záznamníka.

Log delete Trainer

Používanie cieľov pri cvičení

Pomocou hodiniek Suunto 3 Fitness je možné nastaviť rôzne ciele pri cvičení.

Ak zvolený športový režim má ako možnosť ciele, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla.

Sport Mode Targets Trainer

Cvičenie so všeobecným cieľom:

 1. Pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Vyberte položku Targets a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Stlačením stredného tlačidla zapnite položku General.
 4. Vyberte položku Duration alebo Distance.
 5. Vyberte svoj cieľ.
 6. Stlačením ľavého dolného tlačidla sa vráťte do možností športového režimu.

Ak máte aktivované všeobecné ciele, na každom displeji s údajmi sa nachádza indikátor pokroku.

ZoneDisplay Progress S3F

Keď dosiahnete 50 % svojho cieľa a po splnení cieľa dostanete upozornenie.

Cvičenie s cieľom intenzity:

 1. Pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Vyberte položku Targets a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Stlačením stredného tlačidla zapnite položku Intensity.
 4. Vyberte položku Heart rate alebo Pace.
 5. Vyberte svoju cieľovú zónu.
 6. Stlačením ľavého dolného tlačidla sa vráťte do možností športového režimu.

Pripojené GPS

Hodinky Suunto 3 Fitness dokážu zaznamenávať rýchlosť a vzdialenosť počas behu a chôdze na základe pohybov zápästia, ale táto funkcia sa musí nakalibrovať na vašu dĺžku kroku a pohyb. Kalibráciu môžete vykonať manuálne (pozri Kalibrácia rýchlosti a vzdialenosti) alebo automaticky pomocou pripojeného GPS. Rýchlosť a vzdialenosť na základe zápästia sa automaticky kalibrujú vždy, keď používate pripojené GPS.

Okrem presnejšej rýchlosti a vzdialenosti môžete pomocou pripojeného GPS aj získať trasu tréningu a pozrieť si ju na mape v aplikácii Suunto.

Použitie pripojeného GPS:

 1. Spárujte hodinky s aplikáciou Suunto, pozri Aplikácia Suunto.
 2. Povoľte aplikácii Suunto používať služby určovania polohy.
 3. Ponechajte aplikáciu Suunto aktívnu.
 4. Spustite športový režim s GPS.

Ikona GPS na hodinkách počas vyhľadávania bliká nasivo a po vytvorení pripojenia ku GPS telefónu zmení farbu na zelenú.

Niektoré športové režimy nepoužívajú GPS. Ak sa ikona nezobrazuje, znamená to, že športový režim je určený pre aktivitu, pri ktorej GPS nie je potrebné, ako je napríklad beh na bežeckom páse alebo plávanie v bazéne, alebo že hodinky Suunto 3 Fitness nie sú spárované s telefónom.

POZNÁMKA:

Použitie pripojeného GPS zvyšuje spotrebu energie batérie mobilného zariadenia. Presnosť GPS sa mení podľa mobilného zariadenia a okolitých podmienok. Napríklad v budovách môžu byť signály GPS blokované. Vezmite do úvahy, že údaje GPS nie sú k dispozícii pre všetky verzie operačných systémov mobilných telefónov a že existujúca podpora môže byť bez upozornenia ukončená.

Možnosti úspory energie v športovom režime

Na predĺženie výdrže batérie používajte nasledovné možnosti úspory energie:

 • Časový limit displeja: za normálnych okolností je displej počas cvičenia vždy zapnutý. Keď zapnete časový limit displeja, displej po 10 sekundách zhasne, čím sa šetrí batéria. Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa displej znova rozsvieti.

Aktivácia možností úspory energie:

 1. Pred spustením zaznamenávania stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Prejdite na položku Power saving a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Upravte možnosti úspory energie požadovaným spôsobom a potom podržaním stlačeného stredného tlačidla opustite možnosti úspory energie.
 4. Prejdite späť nahor do zobrazenia Štart a začnite cvičiť ako normálne.
POZNÁMKA:

Ak je zapnutý časový limit displeja, stále môžete dostávať mobilné oznámenia, ako aj zvukové a vibračné upozornenia.

Table of Content