Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto 5 Používateľská príručka

SuuntoPlus™ - Ghost Runner

Funkcia Ghost runner vám pomáha držať sa tempa počas behu nastavením cieľového tempa pre fantómového bežca a zobrazovaním vašej vzdialenosti k fantómovému bežcovi počas behu.

Používanie funkcie Ghost runner s hodinkami Suunto 5:

  1. Pred spustením zaznamenávania potiahnite nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
  2. Prejdite na položku SuuntoPlus™ features a stlačte stredné tlačidlo.
  3. Prejdite na položku Ghost runner a stlačte stredné tlačidlo.
  4. Prípadne nastavte cieľovú vzdialenosť alebo trvanie svojho behu (v možnostiach športového režimu).
  5. Prejdite nahor do zobrazenia Štart a spustite cvičenie ako normálne.
  6. Počas cvičenia stlačte stredné tlačidlo, kým sa nezobrazí displej Ghost runner na zobrazenie prehľadov funkcie Ghost runner.

Cieľová vzdialenosť alebo trvanie:
Voliteľné nastavenie. Upravuje cieľovú vzdialenosť v km alebo míľach alebo cieľové trvanie behu. Tým sa umožňuje výpočet odhadu času/vzdialenosti do cieľa počas behu. Cieľ sa nastavuje v možnostiach športového režimu. Odhad cieľa sa počas behu zobrazuje v spodnom riadku displeja.

Ghost Runner-SuuntoPlus

Prehľady funkcie zobrazujú nasledovné informácie:

Cieľové tempo

V ľavom hornom rohu sa zobrazuje cieľové tempo pre aktuálny beh, ktoré sa určilo automaticky na základe prvého kilometra/polmíle alebo na základe priemerného tempa za vaše posledné manuálne kolo. Pred nastavením cieľového tempa na začiatku behu sa v tomto poli zobrazuje priemerné tempo, ktoré sa napokon stane vaším cieľovým tempom.

Aktuálne tempo

V pravom hornom rohu sa zobrazuje aktuálne tempo.

Pozadu/popredu

Hodnota v strede zobrazuje vzdialenosť k virtuálnemu Ghost runner, ktorý sa pohybuje určeným cieľovým tempom. Kladná hodnota znamená, že sa momentálne nachádzate pred virtuálnym Ghost runner.

Table of Content