Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto 5 Používateľská príručka

SuuntoPlus™: Safe – My location

Keď ste na horách alebo v hlbokom lese, vždy existuje riziko, že sa vyskytne nejaký problém a bude potrebné privolať si pomoc. Suunto 5 dokážu poskytnúť informácie potrebné pre záchranný tím. Táto funkcia vám poskytne informácie o polohe a priamu vzdialenosť a nadmorskú výšku od východiskového bodu. Tieto informácie môžu byť užitočné aj počas používania papierových máp na orientačný beh.

Používanie funkcie Safe s hodinkami Suunto 5:

 1. Pred spustením zaznamenávania cvičenia stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Prejdite na položku SuuntoPlus™ features a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Prejdite na položku Safe a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Prejdite nahor do zobrazenia Štart a začnite cvičiť ako normálne.
 5. Počas cvičenia stlačte stredné tlačidlo, kým sa nezobrazí displej Safe na zobrazenie informácií o polohe.

Na displeji funkcie Safe sa zobrazuje aktuálna poloha s týmito údajmi:

 • Zemepisná šírka/dĺžka
 • Priama vzdialenosť vzdušnou čiarou od východiskového bodu
 • Rozdiel nadmorskej výšky od východiskového bodu

Na displeji funkcie Safe sa zobrazujú aj informácie týkajúce sa vášho východiskového bodu:

 • Čas začiatku
 • Poloha začiatku so zemepisnou šírkou/dĺžkou
 • Zelená šípka pre smer k východiskovému bodu a červená pre sever

Table of Content