Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto 5 Používateľská príručka

SuuntoPlus™: Sprint - Running Pace, Cycling Power

Funkcia Sprint automaticky identifikuje a sleduje, koľko šprintov urobíte počas cvičenia. Táto funkcia sa môže používať pri behu (tempo) alebo bicyklovaní (výkon)

POZNÁMKA:

Pre jazdu na bicykli táto funkcia vyžaduje merač výkonu.

Prvých 10 minút pri behu alebo jazde na bicykli bude predstavovať obdobie zahrievania, pri ktorom hodinky Suunto 5 identifikujú základné úsilia vášho cvičenia. Obdobie zahrievania môžete skrátiť stlačením pravého dolného tlačidla.

Počas zahrievania sa aktualizuje spúšťacia úroveň. Spúšťacia úroveň je nastavená na 25 % rýchlejšie tempo behu alebo 25 % vyšší výkon pri jazde na bicykli.

Ak počas zahrievania podávate vyšší výkon, ako je nastavená úroveň, automaticky sa spustí funkcia Sprint. Keď začnete spomaľovať, funkcia Sprint automaticky ukončí daný šprint.

Po dokončení šprintu sa na 20 sekúnd zobrazia niektoré kľúčové hodnoty, ako sú maximálny výkon/tempo, srdcová frekvencia, trvanie a vzdialenosť.

POZNÁMKA:

Ak používate funkciu Sprint počas behu s údajmi GPS, pri identifikácii šprintu dôjde k oneskoreniu 5 – 10 sekúnd.

Používanie funkcie Sprint s hodinkami Suunto 5:

  1. Pred spustením zaznamenávania cvičenia stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
  2. Prejdite na položku SuuntoPlus™ features a stlačte stredné tlačidlo.
  3. Prejdite na položku Sprint a stlačte stredné tlačidlo.
  4. Prejdite nahor do zobrazenia Štart a začnite cvičiť ako normálne.

Po zastavení zaznamenávania cvičenia sa šprinty ukladajú ako úseky a môžete ich zobraziť v aplikácii Suunto.

Table of Content