Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO SLOVAKIA | SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.1

Navigácia kurzu

Navigácia kurzu je funkcia, ktorú môžete používať vonku na sledovanie cieľovej cesty k miestu, ktoré vidíte alebo ste si vopred pozreli na mape. Túto funkciu môžete používať samostatne ako kompas alebo spoločne s papierovou mapou.

Ak počas nastavovania smeru nastavíte cieľovú vzdialenosť a nadmorskú výšku, hodinky môžete použiť na navigáciu do danej cieľovej polohy.

Bearing Navigation S9

Používanie funkcie navigácie kurzu počas cvičenia (k dispozícii len pre vonkajšie aktivity):

 1. Pred spustením zaznamenávania potiahnite nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Ťuknite na položku Navigation alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Vyberte položku Bearing
 4. Ak je to potrebné, nakalibrujte kompas podľa pokynov na obrazovke.
 5. Namierte modrú šípku na obrazovke smerom na cieľovú polohu a stlačte stredné tlačidlo.
 6. Ak nepoznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku No
 7. Stlačením stredného tlačidla potvrďte nastavený kurz a vráťte sa na možnosti športového režimu.
 8. Ak poznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku Yes
 9. Zadajte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe.
 10. Stlačením stredného tlačidla potvrďte nastavený kurz a vráťte sa na možnosti športového režimu.

Používanie navigácie kurzu bez cvičenia:

 1. Prejdite na položku Navigation potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla.
 2. Vyberte položku Bearing
 3. Ak je to potrebné, nakalibrujte kompas podľa pokynov na obrazovke.
 4. Namierte modrú šípku na obrazovke smerom na cieľovú polohu a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Ak nepoznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku No a nasledujte modrú šípku k polohe.
 6. Ak poznáte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe, vyberte položku Yes
 7. Zadajte vzdialenosť a nadmorskú výšku k polohe a nasledujte modrú šípku k polohe. Na displeji sa bude zobrazovať aj zostávajúca vzdialenosť a nadmorská výška k danej polohe.
 8. Nový kurz nastavíte potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla.
 9. Navigáciu ukončíte stlačením horného tlačidla.

Table of Content