Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto 9 Používateľská príručka

Podsvietenie

Podsvietenie má tri funkcie, ktoré môžete upraviť: úroveň jasu (Brightness), spôsob aktivovania podsvietenia v pohotovostnom režime (Standby) a či sa podsvietenie aktivuje pri zdvihnutí a otočení zápästia (Raise to wake).

Funkcie posvietenia je možné upraviť v nastaveniach v položke General » Backlight.

  • Nastavenie Brightness určuje celkovú intenzitu podsvietenia; Low, Medium alebo High.

  • Nastavenie Standby ovláda jas obrazovky, keď nie je zapnuté žiadne aktívne podsvietenie (napr. aktivované stlačením tlačidla). Dva možnosti pre Standby sú On a Off.

  • Funkcia Raise to wake aktivuje podsvietenie v pohotovostnom režime v bežnom režime času a aktivuje podsvietenie v režime cvičenia, keď zdvihnete zápästie do polohy pozretia sa na hodinky. Tri možnosti pre Raise to wake sú:

    • On: Zdvihnutie zápästia v bežnom režime času alebo počas cvičenia aktivuje podsvietenie.
    • Exercise only: Zdvihnutie zápästia aktivuje podsvietenie len počas cvičenia.
    • Off: Funkcia Raise to wake je vypnutá.
POZNÁMKA:

Pozadie môžete nastaviť aj tak, aby bolo stále zapnuté. Podržaním stlačeného stredného tlačidla prejdite do ponuky Shortcuts, prejdite na položku Backlight a prepnutím prepínača nastavte vynútené zapnutie podsvietenia.

Table of Content