Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto 9 Používateľská príručka

Informácie o prostredí

Hodinky Suunto 9 neustále merajú absolútny tlak vzduchu pomocou zabudovaného snímača tlaku. Na základe tejto nameranej hodnoty a referenčných hodnôt nadmorskej výšky počítajú nadmorskú výšku alebo tlak vzduchu.

POZOR:

Udržujte miesto okolo otvorov snímača tlaku vzduchu na ľavej strane ciferníka hodiniek čisté a bez piesku. Do otvorov nikdy nevkladajte žiadne predmety, pretože snímač by sa mohol poškodiť.

Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla zobrazíte grafy trendov pre aktuálnu nadmorskú výšku a barometrický tlak.

OutdoorInsight

Ťuknutím zobrazíte aktuálnu teplotu.

OutdoorTemperature

Potiahnutím doľava alebo stlačením stredného tlačidla možno prepínať medzi grafom výškomeru a grafom trendu barometra.

AltitudeGraph

BarometerGraph

Je dôležité správne nastaviť referenčnú hodnotu nadmorskej výšky (pozri Výškomer). Nadmorskú výšku svojej aktuálnej polohy nájdete na väčšine topografických máp alebo pomocou veľkých mapových služieb ako Google Maps.

Zmeny v miestnom počasí ovplyvnia nameranú nadmorskú výšku. Ak sa miestne počasie často mení, mali by ste pravidelne znova nastaviť referenčnú hodnotu nadmorskej výšky, pokiaľ možno pred začiatkom cesty.

TIP:

V zobrazení grafu nadmorskej výšky alebo barometra podržte stlačené stredné tlačidlo na rýchly prístup k nastaveniam prostredia, kde môžete upraviť referenčnú hodnotu.

Nastavenie profilu alti-baro

Zmeny počasia a nadmorskej výšky spôsobujú zmenu tlaku vzduchu. Hodinky Suunto 9 na základe vášho pohybu automaticky prepínajú medzi interpretovaním zmien tlaku vzduchu ako zmien v nadmorskej výške alebo zmien počasia.

Ak hodinky rozpoznajú zvislý pohyb, prepnú na meranie nadmorskej výšky. Keď je zobrazený graf nadmorskej výšky, aktualizuje sa s oneskorením max. 10 sekúnd.

Ak sa nachádzate v konštantnej nadmorskej výške (zmena v zvislom smere menej ako 5 metrov za 12 minút), hodinky interpretujú všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny počasia a podľa toho upravia graf barometra.

Výškomer

Hodinky Suunto 9 používajú barometrický tlak na meranie nadmorskej výšky. Na získanie presných výsledkov je potrebné definovať referenčný bod nadmorskej výšky. Môže to byť aktuálna nadmorská výška, ak viete jej presnú hodnotu. Alebo môžete referenčný bod nastaviť automaticky pomocou funkcie FusedAlti (pozri FusedAlti).

Referenčný bod nastavíte v nastaveniach v položke Outdoor (Exteriér).

Outdoor settings

Table of Content