Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto 9 Používateľská príručka

SuuntoPlus™: Loop - Lap Timer​ (Speed, Pace, Power)

Mnohé aktivity sa vykonávajú krúžením po tom istom okruhu. Okruh na bežecké lyžovanie, klzisko na rýchlokorčuľovanie, beh po atletickom ovále alebo dokonca aj beh v parku. Hodinky Suunto 9 obsahujú funkciu Loop, vďaka ktorej nevybočíte z dráhy, získate motiváciu na zlepšovanie a budete vidieť, ako sa vám darí.

Funkcia Loop má tri rôzne verzie:

Loop – Lap Timer​ (Speed)

Sleduje rýchlosť, srdcovú frekvenciu a vzdialenosť počas okruhu funkcie Loop

Loop – Lap Timer​ (Pace)

Sleduje tempo, srdcovú frekvenciu a vzdialenosť počas okruhu funkcie Loop

Loop – Lap Timer​ (Power)

Určená na bicyklovanie a sleduje výkon, srdcovú frekvenciu a vzdialenosť počas okruhu funkcie Loop

POZNÁMKA:

Pre jazdu na bicykli táto funkcia vyžaduje merač výkonu.

Používanie funkcie Loop s hodinkami Suunto 9:

  1. Pred spustením zaznamenávania potiahnite nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
  2. Prejdite a ťuknite na položku SuuntoPlus™ features alebo stlačte stredné tlačidlo.
  3. Prejdite a ťuknite na požadovanú funkciu Loop alebo stlačte stredné tlačidlo.
  4. Prejdite nahor do zobrazenia Štart a začnite cvičiť ako normálne.

Keď začnete cvičiť, hodinky Suunto 9 zaznamenajú východiskový bod a keď týmto bodom počas cvičenia znova prejdete, znamená to, že ste absolvovali okruh.

Okruh funkcie Loop môžete spustiť aj manuálne stlačením pravého dolného tlačidla v ktorejkoľvek fáze a následne táto poloha bude fungovať ako východiskový bod pre funkciu Loop.

Výsledok každého dokončeného okruhu sa zobrazí na hodinkách na 20 sekúnd a potom sa znova zobrazí obrazovka funkcie Loop.

Po zastavení zaznamenávania cvičenia sa výsledok funkcie Loop bude nachádzať v súhrne a v aplikácii Suunto. Počíta sa aj počet okruhov, ako aj priemerné trvanie a dĺžka okruhu. Zobrazí sa aj najrýchlejší okruh zaznamenaný počas danej relácie.

Table of Content