Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | BLACK FRIDAY WEEK

Suunto 9 Používateľská príručka - 2.1

SuuntoPlus™: Safe – My location

Keď ste na horách alebo v hlbokom lese, vždy existuje riziko, že sa vyskytne nejaký problém a bude potrebné privolať si pomoc. Suunto 9 dokážu poskytnúť informácie potrebné pre záchranný tím. Táto funkcia vám poskytne informácie o polohe a priamu vzdialenosť a nadmorskú výšku od východiskového bodu. Tieto informácie môžu byť užitočné aj počas používania papierových máp na orientačný beh.

Používanie funkcie Safe s hodinkami Suunto 9:

 1. Pred spustením zaznamenávania potiahnite nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Prejdite a ťuknite na položku SuuntoPlus™ alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Prejdite a ťuknite na položku Safe alebo stlačte stredné tlačidlo.
 4. Prejdite nahor do zobrazenia Štart a začnite cvičiť ako normálne.
 5. Počas cvičenia potiahnite doľava alebo stlačte stredné tlačidlo, kým sa nezobrazí displej Safe na zobrazenie informácií o polohe.

Na displeji funkcie Safe sa zobrazuje aktuálna poloha s týmito údajmi:

 • Zemepisná šírka/dĺžka
 • Priama vzdialenosť vzdušnou čiarou od východiskového bodu
 • Rozdiel nadmorskej výšky od východiskového bodu

Na displeji funkcie Safe sa zobrazujú aj informácie týkajúce sa vášho východiskového bodu:

 • Čas začiatku
 • Poloha začiatku so zemepisnou šírkou/dĺžkou
 • Zelená šípka pre smer k východiskovému bodu a červená pre sever

Table of Content