Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.1

Párovanie zariadenia POD/hrudného pásu

Spárujte zariadenie Suunto Ambit2 s voliteľnými Suunto PODmi (Bike POD, Power POD, hrudný pás, Foot POD alebo Cadence POD) a ANT+ PODy, aby ste pri cvičení získali doplnkové informácie o rýchlosti, vzdialenosti, výkone a tempe. Kompatibilné výrobky ANT+ nájdete na adrese www.thisisant.com/directory.

Môžete spárovať až šesť PODov súčasne:

 • tri Bike PODy (v jednej chvíli môžete používať iba jeden Bike POD)
 • jeden Cadence POD
 • jeden Foot POD
 • jeden Power POD

Ak spárujete viac PODov, zariadenie Suunto Ambit2 si zapamätá najnovšie spárovaný POD od každého typu.

Hrudný pás alebo POD obsiahnutý v balení zariadenia Suunto Ambit2 je už spárovaný. Párovanie je nutné iba v prípade, keď chcete s zariadením použiť nový hrudný pás alebo POD.

Postup párovania zariadenia POD/hrudného pásu:

 1. Aktivujte POD/hrudný pás:
 2. Bike POD: otočte pneumatikou bicykla s nainštalovaným Bike PODom.
 3. Power POD: otočte kľukou alebo pneumatikou bicykla s nainštalovaným Bike PODom.
 4. Hrudný pás: navlhčite kontaktné plochy a nasaďte si hrudný pás.
 5. Cadence POD: otočte pedálom bicykla s nainštalovaným Cadence PODom.
 6. Foot POD: nakloňte Foot POD o 90 stupňov.
 7. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 8. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Pair (Párovať) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 9. Tlačidlami Start Stop and Light Lock prechádzajte možnosťami príslušenstva Bike POD, Power POD, hrudný pás, Foot POD a Cadence POD.
 10. Stlačením tlačidla Next vyberte POD alebo hrudný pás a spustite párovanie.
 11. Držte zariadenie Suunto Ambit2 v blízkosti PODu/pásu (menej ako 30 cm) a počkajte, až kým zariadenie neoznámi, že POD/pás bol spárovaný. Ak párovanie zlyhá, stlačte tlačidlo Start Stop na opakovanie operácie alebo tlačidlo Light Lock na návrat do nastavenia párovania.

pairing pod Ambit2

POZNÁMKA:

So zariadením Suunto Ambit2 môžete párovať rôzne typy PODov pre meranie výkonu. Pre viac informácií viď užívateľskú príručku PODu pre meranie výkonu.

TIP:

Hrudný pás môžete aktivovať aj navlhčením a stlačením oboch oblastí kontaktov elektród.

Riešenie problémov: Zlyhalo párovanie hrudného pásu

Ak zlyhá párovanie hrudného pásu, skúste nasledujúce:

 • Overte, či je pás pripojený k modulu.
 • Overte, či máte správne nasadený hrudný pás (pozri Nasadenie hrudného pásu).
 • Overte, či sú plochy kontaktov elektród hrudného pásu vlhké.

Pre viac informácií o párovaní PODov, viď užívateľskú príručku PODu.

Table of Content