Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.1

Športové režimy

Môžete si vybrať vhodný športový režim z prednastavených športových režimov. V závislosti od športu sú počas cvičenia zobrazované rozdielne informácie. Športový režim napríklad špecifikuje, či bude rýchlosť meraná pomocou funkcie FusedSpeedTM alebo bežného systému GPS. (Pre ďalšie informácie pozri FusedSpeed.) Vybraný športový režim ovplyvní aj nastavenie cvičenia, ako sú limity srdcovej frekvencie, vzdialenosť automatického kola, režim Alti & Baro a frekvencia zaznamenávania.

Na Movescount môžete vytvoriť viac prispôsobených športových režimov, upraviť vopred definované športové režimy a načítať ich do svojho zariadenia.

V priebehu cvičenia vám vopred definované športové režimy poskytujú informácie, či sú vhodné pre tento konkrétny šport:

  • Cyklistika: rýchlosť, vzdialenosť, tempo a srdcová frekvencia
  • Horolezectvo: nadmorská výška, vzdialenosť a rýchlosť (60 sekundový interval GPS)
  • Alpské lyžovanie: nadmorská výška, zostup a čas
  • Trekking: vzdialenosť, nadmorská výška, srdcová frekvencia a chronograf (60 sekundový interval GPS)
  • Triatlon: kombinácia informácií o plávaní v prírode, cyklistike a behaní.
  • Beh: tempo, srdcová frekvencia a chronograf
  • Plávanie v bazéne: priemerná rýchlosť záberov, max. tempo, priemerný SWOLF
  • Plávanie v prírode: priemerná rýchlosť záberov, max. tempo
  • Ďalšie športy: rýchlosť, srdcová frekvencia a nadmorská výška
  • Tréning v telocvični : srdcová frekvencia (bez GPS)
POZNÁMKA:

Funkcia SWOLF sa používa na meranie efektivity plávania. Je to kombinácia času plávania a počtu záberov počas určenej dĺžky bazéna.

Table of Content