Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.1

FusedAlti

FusedAltiTM poskytuje hodnoty nadmorskej výšky, ktoré sú kombináciou merania nadmorskej výšky pomocou GPS a barometrického tlaku. Vo výslednej zobrazenej nadmorskej výške minimalizuje efekt dočasných a skokových chýb.

POZNÁMKA:

Predvolene je nadmorská výška pri cvičeniach využívajúcich GPS alebo pri navigácii meraná pomocou FusedAlti. Keď je GPS vypnuté, je nadmorská výška meraná snímačom barometrického tlaku.

Ak nechcete merať nadmorskú výšku pomocou funkcie FusedAlti, môžete ju vypnúť v menu možností.

Postup vypnutia funkcie FusedAlti:

  1. Podržte stlačené Next pre otvorenie menu možností.
  2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Alti-baro a otvorte ju stlačením Next.
  3. Pomocou Start Stop vyberte položku FusedAlti a zvoľte ju stlačením Next.
  4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock nastavte funkciu FusedAlti na Vypnuto a potvrďte ju stlačením Next.

enabling FusedAlti

Keď je zariadenie v režime čas, môžete s FusedAlti hľadať novú referencii pre barometricky meranú nadmorskú výšku. Tým sa aktivuje GPS na max. 15 minút.

Postup hľadania novej referencie pre barometricky meranú nadmorskú výšku s FusedAlti:

  1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Alti-baro a otvorte ju stlačením Next.
  3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Referencia a otvorte ju stlačením Next.
  4. Pomocou Start Stop vyberte položku FusedAlti a zvoľte ju stlačením Next. GPS je zapnuté a zariadenie začne počítať nadmorskú výšku pomocou FusedAlti.

new reference FusedAlti Ambit2

POZNÁMKA:

V dobrých podmienkach trvá aktivácia FusedAlti 4 – 12 minút. V tejto dobe zariadenie Suunto Ambit2 zobrazuje barometrickú nadmorskú výšku a znak ~ u nadmorskej výšky indikuje, že hodnota nemusí byť presná.

Table of Content