Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.1

Indikátory počasia

Okrem grafu barometra (pozri Používanie profilu Barometer) Suunto Ambit2 obsahuje dva indikátory počasia: tendenciu počasia a výstrahu pred búrkou.

Indikátor tendencie počasia sa zobrazuje ako zobrazenie v režime Time (Čas) a predstavuje rýchly spôsob na kontrolu zmien počasia.

weather trend Ambit2

Indikátor tendencie počasia sa skladá z dvoch čiarok, ktoré tvoria šípku. Každá čiara predstavuje 3 hodinovú periódu. Zmena barometrického tlaku viac než 2 hPa (0,59 inHg) počas troch hodín spôsobí zmenu smeru šípky. Príklad:

ICON weather trend droppingprudký pokles tlaku počas posledných šiestich hodín
ICON weather trend steady risingtlak bol stály, a potom počas posledných troch hodín prudko stúpal
ICON weather trend rising droppingtlak prudko stúpal, a potom počas posledných troch hodín prudko klesal

Výstraha pred búrkou

Veľmi prudký pokles barometrického tlaku zvyčajne znamená, že sa blíži búrka a mali by ste hľadať úkryt. Keď je aktívna výstraha pred búrkou, v zariadení Suunto Ambit2 zaznie alarm a zobrazí sa ikona búrky, keď tlak počas 3 hodín poklesne o 4 hPa (0,12 inHg) alebo viac.

POZNÁMKA:

Výstraha pred búrkou nefunguje, ak je aktivovaný profil výškomer. Pozri Nastavenie profilov.

Aktivácia funkcie Storm alarm (Výstraha pred búrkou).

  1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Alti-baro a otvorte ju stlačením Next.
  3. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Storm alarm (Výstraha pred búrkou).
  4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock nastavte výstrahu pred búrkou na možnosť On (Zap.) alebo Off (Vyp.) a potvrďte tlačidlom Next.

activating storm alarm

Keď sa ozve výstraha pred búrkou, zrušíte ju stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, výstraha sa raz zopakuje po piatich minútach. Ikona búrky zostane na displeji, až kým sa poveternostné podmienky nestabilizujú (pokles tlaku sa spomalí).

Ak sa výstraha pred búrkou vyskytne počas zaznamenávania cvičenia, vytvorí sa špeciálne kolo s názvom storm alarm (výstraha pred búrkou).

TIP:

Výstrahu pred búrkou môžete aktivovať alebo deaktivovať v menu možností v športovom režime.

Table of Content