Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.1

Používanie profilu Automaticky

Profil Automaticky prepína medzi profilmi Výškomer a Barometer podľa toho, ako sa pohybujete. Keď je aktívny profil Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať interpretovanie zmien tlaku vzduchu ako zmeny v nadmorskej výške alebo zmeny počasia.

automatic

Nie je možné merať zmeny počasia a nadmorskej výšky súčasne, pretože oba javy spôsobujú zmeny tlaku vzduchu. Suunto Ambit2 podľa potreby zistí pohyb v zvislom smere a prepína na meranie nadmorskej výšky. Ak je zobrazená nadmorská výška, aktualizuje sa v intervale max. 10 sekúnd.

Ak sa nachádzate v konštantnej nadmorskej výške (zmena v zvislom smere menej ako 5 metrov za 12 minút), zariadenie Suunto Ambit2 interpretuje všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny počasia. Interval merania je 10 sekúnd. Hodnota nadmorskej výšky ostáva nezmenená a ak dôjde k zmene počasia, uvidíte zmeny hodnôt tlaku vzduchu pri hladine mora.

Ak meníte svoju nadmorskú výšku (zmena v zvislom smere viac ako 5 metrov za 3 minúty), zariadenie Suunto Ambit2 interpretuje všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny nadmorskej výšky.

V závislosti na aktivovanom profile môžete pomocou tlačidla View prepínať zobrazenie Výškomer alebo Barometer.

POZNÁMKA:

Ak používate profil Automaticky, nie sú na displeji zobrazené ikony barometra alebo výškomera.

Table of Content