Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.1

Používanie profilu Barometer

Profil Barometer ukazuje aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora. Ten je založený na referenčných hodnotách uložených v nastaveniach a na nepretržito meranom absolútnom tlaku vzduchu. Informácie o zmene referenčných hodnôt, viď Nastavenie referenčných hodnôt.

Zmeny v tlaku vzduchu pri hladine mora sú graficky zobrazené v strednom riadku displeja. Na displeji sú zobrazené hodnoty namerané v intervale 15 minút za posledných 26 hodín.

Keď je aktivovaný profil Barometer, na displeji je zobrazená ikona barometra. Informácie o nastavení profilu Alti & Baro, viď Nastavenie profilov.

Ak je aktivovaný profil Barometer, sú na zariadení Suunto Ambit2 zobrazení tieto barometrické informácie:

  • horný riadok: aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora
  • stredný riadok: graf zobrazujúci tlak vzduchu pri hladine mora za posledných 27 hodín (interval záznamu 1 hodina)
  • spodný riadok: tlačidlom View prepínajte medzi teplotou, časom a referenčnou hodnotou nadmorskej výšky

baro mode

Referencia nadmorskej výšky je posledná nadmorská výška použitá v režime Alti & Baro. Môže to byť:

  • nadmorská výška, ktorú ste nastavili ako referenčnú nadmorskú výšku v profile Barometer alebo
  • najnovšia nadmorská výška zaznamenaná v profile Automaticky pred prepnutím na profil Barometer.
POZNÁMKA:

Ak nosíte zariadenie Suunto Ambit2 na zápästí, musíte ho odložiť, aby ste získali správne nameranú teplotu. Je to preto, že teplota vášho tela ovplyvní počiatočné meranie.

Table of Content