Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.1

Používanie profilu Výškomer

Profil Výškomer počíta nadmorskú výšku na základe referenčných hodnôt. Referenčnou hodnotou môže byť tlak vzduchu pri hladine mora alebo referenčná hodnota nadmorskej výšky. Keď je aktivovaný profil Výškomer, na displeji je zobrazená ikona výškomera. Informácie o nastaveniach profilu, viď Nastavenie profilov.

Ak je aktivovaný profil Výškomer, máte prístup k týmto zobrazeniam:

  • horný riadok: vaša aktuálna nadmorská výška
  • stredný riadok: graf s informáciami o nadmorskej výške za posledných 12 hodín
  • spodný riadok: tlačidlom View prepínajte medzi zobrazením času a teploty.

alti mode

POZNÁMKA:

Ak nosíte zariadenie Suunto Ambit2 na zápästí, musíte ho odložiť, aby ste získali správne nameranú teplotu. Je to preto, že teplota vášho tela ovplyvní počiatočné meranie.

Table of Content