Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.1

Voľba vhodného profilu pre aktivitu

Profil Výškomer by ste mali zvoliť, ak vaše outdoorové aktivity zahŕňajú zmeny nadmorskej výšky (napríklad turistika v horskom terénu).

Profil Barometer by ste mali zvoliť, ak vaše outdoorové aktivity nezahŕňajú zmeny nadmorskej výšky (napríklad futbal, plávanie, jazda na kanoe).

Aby ste získali správne namerané údaje, musíte pre uskutočňovanú aktivitu vybrať vhodný profil. Môžete nechať zariadenie Suunto Ambit2 rozhodnúť o vhodnom profile pre aktivitu, alebo vybrať profil manuálne.

POZNÁMKA:

Profil môžete definovať ako súčasť nastavenia športového režimu na Movescount alebo vo vašom zariadení Suunto Ambit2.

Nastavenie profilov

Postup nastavenia profilu Alti & Baro:

 1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Alti-baro a otvorte ju stlačením Next.
 3. Stlačením Next vyberte Profil.
 4. Tlačidlami Start Stop a Light Lock vyberte možnosti profilu (Automaticky, Výškomer, Barometer). Tlačidlom Next vyberte profil.

setting profiles

Nastavenie referenčných hodnôt

Postup nastavenia referenčných hodnôt tlaku vzduchu pri hladine mora a nadmorskej výšky:

 1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Alti-baro a otvorte ju stlačením Next.
 3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Referencia a otvorte ju stlačením Next. K dispozícii sú tieto možnosti nastavenia:
 4. FusedAlti: GPS je zapnuté a zariadenie začne počítať nadmorskú výšku pomocou FusedAlti. Pre ďalšie informácie pozri FusedAlti.
 5. Manuálna nadmorská výška: Manuálne nastavte svoju nadmorskú výšku.
 6. Tlak vzduchu pri hladine mora: Manuálne nastavte referenčnú hodnotu tlaku vzduchu pri hladine mora.
 7. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte referenčnú hodnotu. Nastavenia potvrďte tlačidlom Next.

setting reference values Ambit2

TIP:

Nastavenie Reference (Referencia) môžete otvoriť podržaním stlačeného tlačidla View v režime Alti & baro.

Nadmorskú výšku môžete nastaviť aj pri cvičení, viď Nastavenie nadmorskej výšky v priebehu cvičenia.

Table of Content