Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.1

Získanie nesprávnych údajov

Profil Výškomer + bez zmeny polohy + zmena počasia

Ak je profil Výškomer zapnutý dlhú dobu a prístroj v priebehu tejto doby nemení svoju polohu, pričom súčasne dochádza k zmene počasia, prístroj bude zobrazovať nesprávne namerané údaje o nadmorskej výške.

Profil Výškomer + zmena nadmorskej výšky + zmena počasia

Ak je zapnutý profil Výškomer, počasie sa často mení a vy sa pohybujete vo vertikálnom smere (výstup alebo zostup), prístroj bude zobrazovať nesprávne údaje.

Profil Barometer + zmena nadmorskej výšky

Ak je profil Barometer zapnutý po dlhú dobu, v priebehu ktorej sa pohybujete vo vertikálnom smere (výstup alebo zostup), prístroj predpokladá, že sa nepohybujete a interpretuje vaše zmeny nadmorskej výšky ako zmeny tlaku vzduchu pri hladine mora. Z toho dôvodu zobrazuje nesprávne údaje o tlaku vzduchu pri hladine mora.

Príklady použitia: Nastavenie referenčnej hodnoty nadmorskej výšky

Ste už druhý deň na svojej ceste. Zistíte, že ste ráno pri zahájení túry zabudli prepnúť profil Barometer na profil Výškomer. Viete, že vaše aktuálna nadmorský výška nameraná prístrojom Suunto Ambit2 je nesprávna. Takže sa presuniete na najbližšie miesto, pre ktoré je v topografickej mape uvedená nadmorská výška. Referenčnú hodnotu nadmorskej výšky zariadenia Suunto Ambit2 môžete upraviť podľa toho a prepnúť z profilu Barometer na Výškomer. Namerané hodnoty nadmorskej výšky sú znova presné.

Table of Content