Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO SLOVAKIA | SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS

Suunto Ambit2 Používateľská príručka - 2.0

Table of Content
Table of Content

Použitie naplánovaných pohybov

Môžete si naplánovať individuálne pohyby alebo používať tréningové programy a prevziať si ich do zariadenia Suunto Ambit2. S naplánovanými pohybmi vás zariadenie Suunto Ambit2 povedie tak, aby ste dosiahli tréningové ciele. V hodinkách možno uložiť až 60 naplánovaných pohybov.

Použitie naplánovaného pohybu:

  1. Naplánujte si jednotlivé pohyby v položke MY MOVES (Moje pohyby) alebo použite (či vytvorte) tréningový program v položke PLAN & CREATE (Plánovanie a vytváranie) na stránke Movescount.com a pridajte program do vašich naplánovaných pohybov.
  2. Vykonajte opätovnú synchronizáciu so stránkou Movescount.com a prevezmite si naplánované pohyby do hodiniek.
  3. Dodržiavajte vedenie počas dňa aj vedenie počas naplánovaných pohybov, aby ste dosiahli svoje ciele.

Spustenie naplánovaného pohybu:

  1. Stlačte tlačidlo Next a skontrolujte, či máte pre príslušný deň naplánovaný cieľ.
  2. Ak máte pre tento deň viac naplánovaných pohybov, stlačte tlačidlo View a zobrazí sa cieľ každého pohybu.

planned moves today Ambit2

  1. Stlačením tlačidla Start Stop spustite naplánovaný pohyb alebo ďalším stlačením tlačidla Next sa vráťte do režimu Time (Čas).

Počas naplánovaného pohybu zariadenie Suunto Ambit2 poskytuje vedenie vychádzajúce z rýchlosti a srdcovej frekvencie:

planned moves guidance Ambit2

Zariadenie Suunto Ambit2 signalizuje aj dosiahnutie hodnoty 50 % a 100 % naplánovaného cieľa.

Po dosiahnutí cieľa alebo ak máte voľný deň sú budúce ciele zobrazené podľa dňa v týždni, ak je ďalší naplánovaný pohyb v rámci týždňa, alebo ak je vzdialený viac ako týždeň, sú zobrazené podľa dátumu:

planned moves future Ambit2

Table of Content