Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Odpočítavací merač

Môžete nastaviť merač, ktorý odpočítava čas od nastavenej hodnoty smerom k nule. Po aktivovaní sa odpočítavací merač zobrazuje ako ďalší displej za režimom TIME (Čas).

Po každej z posledných 10 sekúnd odpočítavania zariadenie zaznie krátky zvuk a po dosiahnutí nuly zaznie alarm.

Postup nastavenia času odpočítavania:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Timers (Merače) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Countdown (Odpočítavanie) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Pre nastavenie času odpočítavania stlačte tlačidlo View.
  5. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minúty. Potvrďte tlačidlom Next.
  6. Odpočítavanie spustite stlačením tlačidla Start Stop.

countdown timer Ambit2

Displej odpočítavacieho merača zmizne jednu hodinu od zastavenia odpočítavania.

Pre deaktiváciu merača otvorte v úvodnej ponuke položku TIMERS (Merače) a vyberte položku END countdown (Ukončiť odpočítavanie).

TIP:

Odpočítavanie môžete pozastaviť/obnoviť stlačením tlačidla Start Stop.

Table of Content