Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Používanie stopiek

Postup používania stopiek:

  1. V aktivovanom displeji stopiek stlačením tlačidla Start Stop spustite meranie času.
  2. Stlačením tlačidla Back Lap zmerajte medzičas alebo stlačením tlačidla Start Stop prerušte stopky. Ak chcete zobraziť medzičasy, pri prerušenom meraní stopiek stlačte tlačidlo Back Lap.
  3. Pokračujte stlačením Start Stop.
  4. Ak chcete vynulovať čas, pri prerušenom meraní stopiek podržte stlačené tlačidlo Start Stop.

using stopwatch Ambit2

Keď sú stopky spustené, môžete:

  • stlačiť tlačidlo View na prepínanie zobrazenia času a medzičasu v spodnom riadku displeja,
  • prepnúť do režimu time (čas) tlačidlom Next,
  • prejsť do ponuky možností podržaním stlačeného tlačidla Next.

Table of Content