Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Navigácia po trase

Pridanie trasy

Trasu môžete vytvoriť na webe Movescount alebo z počítača na web Movescount importovať trasu vytvorenú v iných hodinkách. Trasu môžete takisto zaznamenať pomocou zariadenia Suunto Ambit2 R a odoslať ju na web Movescount, pozri Zaznamenávanie trasy.

Postup pridania trasy:

 1. Otvorte www.movescount.com. Postupujte podľa pokynov na importovanie alebo vytvorenie trasy.
 2. Aktivujte Suuntolink a pripojte zariadenie Suunto Ambit2 R k počítaču USB káblom Suunto. Trasa sa automaticky prenesie do hodiniek.
POZNÁMKA:

Skontrolujte, či je na webe Movescount zvolená trasa, ktorú chcete preniesť do zariadenia Suunto Ambit2 R.

Navigovanie po trase

Trasa navigácie je k dispozícii v rozsahu, ktorý ste si prevzali do zariadenia Suunto Ambit2 R z webu Movescount, pozri Pridanie trasy.

POZNÁMKA:

Navigovať môžete aj v športovom režime, pozri Navigovanie počas cvičenia.

Postup navigovania po trase:

 1. Prejdite do športového režimu, ktorý má aktivovanú funkciu GPS, a podržaním tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom Start Stop vyberte položku navigation (navigácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Start Stop vyberte položku Routes (Trasy) a otvorte ju stlačením tlačidla Next. Hodinky zobrazia počet uložených trás a potom zoznam všetkých vašich trás.
 4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte trasu, ktorú chcete použiť na navigáciu. Vyberte tlačidlom Next.
 5. Hodinky zobrazia všetky zastávky zvolenej trasy. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte zastávku, ktorú chcete použiť ako miesto štartu. Potvrďte tlačidlom Next.
 6. Stlačením tlačidla Next vyberte možnosť Navigate (Navigovať).
 7. Ak vyberiete zastávku v strede trasy, zariadenie Suunto Ambit2 R si vyžiada výber smeru navigácie. Stlačením tlačidla Start Stop vyberte možnosť Forwards (Dopredu) alebo stlačením tlačidla Light Lock vyberte možnosť Backwards (Dozadu). Ak vyberiete ako miesto štartu prvú zastávku trasy, zariadenie Suunto Ambit2 R naviguje po trase smerom dopredu (od prvej zastávky k poslednej). Ak vyberiete ako miesto štartu poslednú zastávku trasy, zariadenie Suunto Ambit2 R naviguje po trase smerom späť (od poslednej zastávky k prvej).
 8. Ak používate kompas po prvý raz, musíte ho kalibrovať. Pre ďalšie informácie pozri Kalibrácia kompasu. Po aktivácii kompasu začnú hodinky hľadať signál GPS a po zistení signálu zobrazia hlásenie GPS found (GPS nájdené).
 9. Začnite navigovať k prvej zastávke trasy. Hodinky informujú, že sa blížite k zastávke a automaticky začnú navigáciu priamo k ďalšej zastávke na trase.
 10. Pred poslednou zastávkou trasy vás hodinky informujú, že ste dorazili do cieľa.

navigating route AMBIT2 R

navigating route2 Ambit2

Vynechanie zastávky na trase:

 1. Počas navigácie po trase podržte stlačené tlačidlo Next pre otvorenie ponuky možností.
 2. Stlačením tlačidla Next vyberte možnosť Navigation (Navigácia).
 3. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Skip waypoint (Vynechať zastávku) a otvorte ju stlačením tlačidla Next. Hodinky vynechajú zastávku a začnú navigáciu priamo k ďalšej zastávke na trase.

skipping waypoint Ambit2

Počas navigácie

Počas navigácie môžete stlačením tlačidla View prechádzať nasledujúcimi zobrazeniami:

 1. zobrazenie celej trasy
 2. priblížené zobrazenie trasy. Štandardne je priblížené zobrazenie v mierke 200 m/0,125 míle alebo väčšie, ak ste ďaleko od trasy. Orientáciu mapy môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v časti General (Všeobecné) / Map (Mapa).
 3. zobrazenie navigácie po zastávkach

during navigation Ambit2

Zobrazenie celej trasy

V zobrazení celej trasy sa zobrazujú nasledujúce informácie:

 • (1) šípka udávajúca vašu polohu a smerujúca v smere vašej cesty,
 • (2) ďalšia zastávka na trase,
 • (3) prvá a posledná zastávka na trase,
 • (4) najbližší POI sa zobrazuje ako ikona,
 • (5) mierka, v ktorej je zobrazená celá trasa.

fulltrack view Ambit2

POZNÁMKA:

V zobrazení celej trasy je sever vždy hore.

Zobrazenie navigácie po zastávkach

V zobrazení navigácie po zastávkach sa zobrazujú nasledujúce informácie:

 • (1) šípka smerujúca k ďalšej zastávke,
 • (2) vzdialenosť k ďalšej zastávke,
 • (3) ďalšia zastávka, ku ktorej smerujete.

waypoint view Ambit2

Odstránenie trasy

Trasy môžete odstrániť a deaktivovať na Movescount.

Postup odstránenia trasy:

 1. Otvorte www.movescount.com a postupujte podľa pokynov na odstránenie alebo deaktivovanie trasy.
 2. Aktivujte Suuntolink a pripojte zariadenie Suunto Ambit2 R k počítaču USB káblom Suunto. Počas synchronizácie sa trasa automaticky odstráni z hodiniek.

Table of Content