Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Navigácia POI

Pridanie vašej polohy ako miesta záujmu (POI)

Zariadenie Suunto Ambit2 R umožňuje uložiť vašu aktuálnu polohu alebo definovať polohu ako POI. K uloženému POI sa môžete kedykoľvek nechať navigovať, napríklad aj počas cvičenia.

Do hodiniek môžete uložiť až 100 POI. Majte na pamäti, že toto množstvo využívajú aj trasy. Ak máte napríklad trasu obsahujúcu 60 zastávok, môžete do hodiniek uložiť už iba 40 POI.

Môžete vybrať typ POI (ikonu) a názov POI z vopred definovaného zoznamu. Na Movescount môžete POI premenovať akýmkoľvek názvom. Vopred definované ikony sú uvedené v časti Ikony.

Uloženie polohy ako POI:

 1. Prejdite do športového režimu, ktorý má aktivovanú funkciu GPS, a podržaním tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Navigation (Navigácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Location (Poloha).
 4. Vyberte položku Current (Aktuálne) alebo Define (Definovať) na manuálnu zmenu hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky.
 5. Stlačením tlačidla Start Stop uložte polohu.
 6. Vyberte vhodný typ POI pre vašu polohu. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prechádzajte rôznymi typmi POI. Tlačidlom Next vyberte vhodný typ POI.
 7. Vyberte vhodný názov pre polohu. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prechádzajte možnosťami názvu. Tlačidlom Next vyberte názov.
 8. Stlačením tlačidla Start Stop uložte POI.

adding POI AMBIT2 R

TIP:

POI môžete vytvoriť na Movescount zvolením polohy na mape alebo vložením súradníc. POI v hodinkách Suunto Ambit2 R a na Movescount sú pri pripojení hodiniek na Movescount vždy synchronizované.

Navigovanie k miestu záujmu (POI)

Zariadenie Suunto Ambit2 R obsahuje GPS navigáciu, ktorá vás môže navigovať na vopred definované miesto uložené ako POI.

POZNÁMKA:

Navigovať môžete aj pri zaznamenávaní cvičenia, pozri Navigovanie počas cvičenia.

Postup navigácie k POI:

 1. Prejdite do športového režimu, ktorý má aktivovanú funkciu GPS, a podržaním tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Navigation (Navigácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku POIs (Points of interest) (Miesta záujmu (POI)) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  Hodinky zobrazia počet uložených POI a voľné miesto na nové POI.
 4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte POI, ku ktorému chcete navigovať, a označte ho stlačením tlačidla Next.
 5. Stlačením tlačidla Next vyberte možnosť Navigate (Navigovať). Ak používate kompas po prvý raz, musíte ho kalibrovať. Pre ďalšie informácie pozri Kalibrácia kompasu. Po aktivácii kompasu začnú hodinky hľadať signál GPS a po zistení signálu zobrazia hlásenie GPS found (GPS nájdené).
 6. Začnite navigáciu k POI. Hodinky zobrazia nasledujúce informácie:
 7. indikátor zobrazujúci smer k cieľu (pozri podrobnejšie vysvetlenie nižšie)
 8. vzdialenosť k cieľu
 9. Keď dosiahnete cieľ, hodinky zobrazia informáciu.

navigating POI AMBIT2 R

Keď stojíte alebo sa pohybujete len pomaly (do 4 km/h), hodinky zobrazujú smer k POI (alebo zastávke, ak navigujete po trase) podľa kompasu.

navigating POI stationary Ambit2

Keď sa pohybujete (nad 4 km/h), hodinky zobrazujú smer k POI (alebo zastávke, ak navigujete po trase) podľa GPS.

Smer k cieľu (azimut) sa zobrazuje pomocou prázdneho trojuholníka. Smer pohybu (kurz) sa signalizuje pomocou plných čiar v hornej časti displeja. Ak sú zarovnané, znamená to, že sa pohybujete správnym smerom.

navigating POI moving Ambit2

Odstránenie miesta záujmu (POI)

Postup odstránenia POI:

 1. Prejdite do športového režimu, ktorý má aktivovanú funkciu GPS, a podržaním tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku navigation (navigácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku POIs (Points of interest) (Miesta záujmu (POI)) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  Hodinky zobrazia počet uložených POI a voľné miesto na nové POI.
 4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte POI, ktorý chcete odstrániť, a označte ho stlačením tlačidla Next.
 5. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Delete (Odstrániť). Vyberte tlačidlom Next.
 6. Stlačením Start Stop potvrďte operáciu.

deleting POI AMBIT2 R

POZNÁMKA:

Ak odstránite POI na Movescount a synchronizujete svoje zariadenie Suunto Ambit2 R, POI bude odstránený z hodiniek, ale na Movescount iba deaktivovaný.

Table of Content