Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Používanie GPS

Zariadenie Suunto Ambit2 R používa na určenie vašej aktuálnej polohy systém GPS (Global Positioning System). Systém GPS tvorí sústava satelitov obiehajúcich Zem vo výške 20 000 km rýchlosťou 4 km/s.

Vstavaný prijímač GPS v zariadení Suunto Ambit2 R je optimalizovaný na používanie na zápästí a prijíma údaje vo veľmi širokom uhle.

Získanie signálu GPS

Zariadenie Suunto Ambit2 R automaticky aktivuje GPS, keď vyberiete športový režim s funkciou GPS, určíte svoju polohu alebo spustíte navigáciu.

GPS signal strength Ambit2

POZNÁMKA:

Keď aktivujete GPS po prvý raz alebo ste ho nepoužívali dlhý čas, môže vyhľadanie GPS pozície trvať dlhšie. Nasledujúce spustenie GPS bude rýchlejšie.

TIP:

Ak chcete minimalizovať čas spúšťania GPS, držte hodinky nehybne, s GPS anténou smerujúcou hore. Mali by ste byť v otvorenom priestore, kde má zariadenie nerušený výhľad na oblohu.

Riešenie problémov: Žiadny signál GPS

 • Pre získanie optimálneho signálu držte hodinky s anténou GPS smerujúcou hore. Najlepší signál získate v otvorenom priestore s nerušeným výhľadom na oblohu.
 • GPS prijímač zvyčajne pracuje dobre aj v stanoch a iných ľahkých prístreškoch. Objekty, budovy, hustá vegetácia alebo zamračené počasie však môžu znižovať kvalitu príjmu signálu GPS.
 • Signál GPS neprejde pevnými konštrukciami ani vodou. To znamená, že by ste nemali skúšať aktivovať GPS napríklad v budovách, jaskyniach alebo pod vodou.

GPS siete a formáty polohy

Siete sú čiary na mape, ktoré definujú súradnicový systém použitý na mape.

Formát polohy je spôsob, akým je poloha GPS prijímača zobrazená v hodinkách. Všetky formáty sa vzťahujú k rovnakému miestu, sú iba vyjadrené inými spôsobmi. Formát polohy môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v časti General (Všeobecné) / Format (Formát) / Position format (Formát polohy).

Formát môžete vybrať spomedzi nasledujúcich sietí:

 • zemepisná šírka/dĺžka je najbežnejšie používaná sieť a má tri rôzne formáty:
  • WGS84 Hd,d°
  • WGS84 Hd°m,m'
  • WGS84 Hd°m's,s
 • UTM (Universal Transverse Mercator) poskytuje dvojrozmernú prezentáciu horizontálnej polohy.
 • MGRS (Military Grid Reference System) je rozšírenie UTM a obsahuje označovač zóny siete, indikátor pre 100 000 metrov štvorcových a číselné označenie polohy.

Zariadenie Suunto Ambit2 R podporuje aj miestne siete:

 • Britské (BNG)
 • Fínske (ETRS-TM35FIN)
 • Fínske (KKJ)
 • Írske (IG)
 • Švédske (RT90)
 • Švajčiarske (CH1903)
 • UTM NAD27 Aljaška
 • UTM NAD27 Kužeľ
 • UTM NAD83
 • Nový Zéland (NZTM2000)
POZNÁMKA:

Niektoré siete nie je možné používať v oblastiach na sever od 84° sev. šírky a na juh od 80° južnej šírky, alebo mimo krajiny, pre ktoré sú určené.

Presnosť GPS a úspora energie

Pri prispôsobovaní športových režimov môžete definovať interval zisťovania GPS v nastaveniach presnosti GPS na webe Movescount. S kratší intervalom sa zvyšuje presnosť počas cvičenia.

Predĺžením intervalu a znížením presnosti môžete predĺžiť výdrž batérie.

Možnosti presnosti GPS sú:

 • Best (Najlepšia): ~ 1-sekundový interval zisťovania, najvyššia spotreba energie
 • Good (Dobrá): ~ 5-sekundový interval zisťovania, stredná spotreba energie
 • OK: ~ 60-sekundový interval zisťovania, najnižšia spotreba energie
 • Off (Vypnuté): žiadne zisťovanie GPS

Table of Content