Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Párovanie zariadenia POD/hrudného pásu

Spárujte zariadenie Suunto Ambit2 R s voliteľným hrudným pásom alebo zariadením Suunto POD, aby ste pri cvičení získali doplnkové informácie o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii. Možno použiť aj iné hrudné pásy ANT+ alebo zariadenia Foot POD. Kompatibilné výrobky ANT+ nájdete na adrese www.thisisant.com/directory.

Hrudný pás alebo POD obsiahnutý v balení zariadenia Suunto Ambit2 R je už spárovaný. Párovanie je nutné iba v prípade, keď chcete s hodinkami použiť nový hrudný pás alebo POD.

Postup párovania zariadenia POD/hrudného pásu:

 1. Aktivujte POD/hrudný pás:
 2. Hrudný pás: navlhčite kontaktné plochy a nasaďte si hrudný pás.
 3. Foot POD: topánkou (so zariadením POD) krátko potraste alebo ňou udrite po zemi.
 4. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 5. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Pair (Párovať) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 6. Pomocou tlačidiel Start Stop a Light Lock vyberte možnosti príslušenstva.
 7. Stlačením tlačidla Next vyberte POD alebo hrudný pás a spustite párovanie.
 8. Držte zariadenie Suunto Ambit2 R v blízkosti zariadenia POD/pásu (menej ako 30 cm) a počkajte, kým hodinky nezobrazia informáciu, že POD/pás sú spárované. Ak párovanie zlyhá, stlačte tlačidlo Start Stop na opakovanie operácie alebo tlačidlo Light Lock na návrat do nastavenia párovania.

pairing pod AMBIT2 R

TIP:

Hrudný pás môžete aktivovať aj navlhčením a stlačením oboch oblastí kontaktov elektród.

Riešenie problémov: Zlyhalo párovanie hrudného pásu

Ak zlyhá párovanie hrudného pásu, skúste nasledujúce:

 • Overte, či je pás pripojený k modulu.
 • Overte, či máte správne nasadený hrudný pás (pozri Nasadenie hrudného pásu).
 • Overte, či sú plochy kontaktov elektród hrudného pásu vlhké.

Pre viac informácií o párovaní zariadení POD pozri používateľské príručky zariadení POD.

Table of Content