Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Používanie zariadenia Foot POD

Pri používaní zariadenia Foot POD sa zariadenie POD automaticky kalibruje v krátkych intervaloch počas cvičenia pomocou funkcie GPS. Zariadenie Foot POD však vždy zostáva zdrojom rýchlosti a vzdialenosti, keď je spárované a aktivované pre daný športový režim.

Automatická kalibrácia zariadenia Foot POD je v predvolenom nastavení zapnutá. Možno ju vypnúť v ponuke možností športového režimu v položke Activate (Aktivovať) , ak je zariadenie Foot POD spárované a používa sa pre zvolený športový režim.

POZNÁMKA:

Označenie Foot POD sa vzťahuje na obe zariadenia: Suunto Foot POD Mini a ľubovoľné iné zariadenie ANT+ Foot POD.

Na získanie presnejšieho merania rýchlosti a vzdialenosti môžete zariadenie Foot POD nakalibrovať manuálne. Kalibrujte na presne zmeranej vzdialenosti, napríklad na 400-metrovom bežeckom okruhu.

Kalibrácia zariadenia Foot POD pomocou prístroja Suunto Ambit2 R:

  1. Pripojte zariadenie Suunto Foot POD na topánku. Ďalšie informácie sú uvedené v používateľskej príručke zariadenia Foot POD, ktoré používate.
  2. V úvodnej ponuke vyberte športový režim, napríklad Running (Beh).
  3. Začnite behať svojím obvyklým tempom. Pri prebehnutí štartovacej čiary stlačením tlačidla Start Stop spustite zaznamenávanie.
  4. Bežte na vzdialenosť 800 – 1000 metrov vaším obvyklým tempom (napríklad dva 400-metrové bežecké okruhy).
  5. Pri prebehnutí cieľom prerušte zaznamenávanie stlačením tlačidla Start Stop.
  6. Stlačením tlačidla Back Lap ukončite zaznamenávanie. Po zastavení cvičenia uložte záznam stlačením tlačidla Start Stop. Ak záznam nechcete uložiť, stlačte tlačidlo Light Lock. Tlačidlom Next prechádzajte zobrazeniami súhrnu, dokiaľ nezobrazíte súhrn vzdialenosti. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte vzdialenosť zobrazenú na displeji na skutočnú hodnotu. Hodnotu potvrďte tlačidlom Next.
  7. Potvrďte kalibrovanie PODu stlačením tlačidla Start Stop. Zariadenie Foot POD sa práve nakalibrovalo.
POZNÁMKA:

Ak nebolo počas kalibrácie spojenie so zariadením Foot POD stabilné, nemusíte mať možnosť upraviť vzdialenosť v súhrne vzdialenosti. Skontrolujte, či je zariadenie Foot POD pripevnené správne podľa pokynov a skúste to znova.

Ak bežíte bez zariadenia Foot POD, stále môžete zo zápästia získavať informácie o kadencii behu. Kadencia behu meraná na zápästí sa používa spolu s funkciou FusedSpeed a pri niektorých športových režimoch vrátane behu, terénneho behu, šliapacieho bicykla, orientačného behu a atletiky je vždy zapnutá.

Ak je zariadenie Foot POD na začiatku cvičenia, kadencia behu meraná na zápästí sa prepíše kadenciou nameranou zariadením Foot POD.

Table of Content