Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Používanie 3D kompasu

Zariadenie Suunto Ambit2 R má 3D kompas, ktorým sa môžete orientovať vo vzťahu k severnému magnetickému pólu. Kompas s kompenzáciou naklápania poskytuje presné údaje, aj keď nie je zrovnaný do presnej vodorovnej pozície.

Kompas je dočasný displej, ktorý musíte aktivovať.

Postup aktivácie kompasu:

  1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Compass (Kompas) a vyberte ju tlačidlom Next.

Režim compass (kompas) zobrazuje nasledujúce informácie:

  • stredný riadok: smer kompasu v stupňoch
  • spodný riadok: tlačidlom View prepínajte medzi hlavnými (S, J, Z, V) a vedľajšími (SV, SZ, JV, JZ) svetovými stranami, časom a prázdnym zobrazením.

compass mode

Kompas sa po jednej minúte vypne z dôvodu šetrenia energie. Tlačidlom Start Stop ho znova aktivujte.

Pre informácie o používaní kompasu počas cvičenia pozri Používanie kompasu počas cvičenia.

Table of Content