Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Kalibrácia kompasu

Keď prvý raz začnete používať režim Compass (Kompas), zariadenie zobrazí výzvu na kalibráciu kompasu. Ak už ste kompas kalibrovali a chcete ho znova kalibrovať, môžete kalibráciu nájsť v ponuke možností.

Postup kalibrácie kompasu:

  1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku general (všeobecné) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte položku Compass (Kompas) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Calibration (Kalibrácia).
  5. Otáčajte a nahýnajte hodinky rôznymi smermi, až kým nezapípajú. Znamená to, že kalibrácia je dokončená.

calibrating compass Ambit2

Ak je kalibrácia úspešná, zobrazí sa text Calibration successful (Kalibrácia úspešná). Ak kalibrácia nie je úspešná, zobrazí sa text Calibration failed (Kalibrácia zlyhala). Pre opakovanie postupu kalibrácie stlačte tlačidlo Start Stop.

Table of Content