Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Nastavenie hodnoty deklinácie

Na zaistenie presných údajov kompasu nastavte presnú hodnotu deklinácie.

Papierové mapy sú orientované na zemský severný pól. Kompasy však ukazujú na magnetický severný pól – oblasť nad Zemou, do ktorej sa zbiehajú magnetické siločiary. Pretože magnetický a zemský severný pól neležia v jednom mieste, musíte v kompase nastaviť deklináciu. Uhol medzi magnetickým a zemským severným pólom je vaša deklinácia.

Hodnotu deklinácie môžete nájsť na väčšine máp. Umiestnenie magnetického severného pólu sa každý rok mení, takže najpresnejšie a najaktuálnejšie hodnoty deklinácie nájdete na internete (napríklad www.magnetic-declination.com).

Mapy pre orientačný beh sú však kreslené vo vzťahu k magnetickému severnému pólu. To znamená, že pri používaní máp pre orientačný beh musíte vypnúť opravu deklinácie nastavením hodnoty deklinácie na 0 stupňov.

Postup uloženia hodnoty deklinácie:

  1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku general (všeobecné).
  3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Compass (Kompas) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Declination (Deklinácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  5. Vypnite deklináciu výberom možnosti alebo vyberte položku W (západ) alebo E (východ).
  6. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte hodnotu deklinácie.
  7. Stlačením tlačidla Next potvrďte nastavenie.

setting declination Ambit2

TIP:

Nastavenie kompasu môžete otvoriť podržaním stlačeného tlačidla View v režime Compass (Kompas).

Table of Content