Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Začatie cvičenia

Postup spustenia cvičenia:

  1. Navlhčite kontaktné plochy a nasaďte si hrudný pás (voliteľný).
  2. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
  3. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Exercise (Cvičenie).
  4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte možnosti športového režimu a tlačidlom Next vyberte vhodný režim.
  5. Ak je zvolený športový režim, ktorý používa hrudný pás, hodinky automaticky začnú hľadať signál hrudného pásu. Počkajte, kým hodinky neoznámia nájdenie signálu hrudného pásu/GPS alebo stlačením tlačidla Start Stop vyberte možnosť Later (Neskôr). Hodinky pokračujú v hľadaní signálu hrudného pásu/GPS.
    Po nájdení signálu hrudného pásu/GPS hodinky začnú ukazovať a zaznamenávať srdcovú frekvenciu/GPS údaje.
  6. Stlačením tlačidla Start Stop spustíte zaznamenávanie cvičenia. Pre otvorenie ponuky možností podržte stlačené tlačidlo Next (pozri Doplnkové možnosti v športových režimoch).

starting exercise Ambit2

Table of Content