Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Zobrazenie záznamníka po cvičení

Po ukončení zaznamenávania môžete zobraziť súhrn vášho cvičenia.

Postup zastavenia záznamu a zobrazenia súhrnných informácií:

 1. Podržte stlačené tlačidlo Start Stop na zastavenie a uloženie cvičenia. Prípadne môžete záznam prerušiť stlačením tlačidla Start Stop. Po prerušení záznamu potvrdíte zastavenie tlačidlom Back Lap alebo môžete pokračovať v zázname stlačením Light Lock. Po zastavení cvičenia uložte záznam stlačením tlačidla Start Stop. Ak záznam nechcete uložiť, stlačte tlačidlo Light Lock.
 2. Stlačením tlačidla Next zobrazíte súhrn cvičenia.

after exercise

V záznamníku môžete vidieť aj súhrny všetkých vašich uložených cvičení. V záznamníku sú cvičenia zobrazené v zozname, ktorý je zoradený podľa času. Najnovšie cvičenie je zobrazené ako prvé. Keď je nastavená najlepšia presnosť GPS a frekvencia zaznamenávania údajov je 1 sekunda, do záznamníka možno uložiť približne 15 hodín cvičenia.

Postup zobrazenia súhrnu cvičenia v záznamníku:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
 2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Logbook (Záznamník) a otvorte ju stlačením tlačidla Next. Zobrazuje sa váš čas zotavenia.
 3. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prechádzajte záznamami cvičenia a tlačidlom Next vyberte záznam.
 4. Tlačidlom Next prechádzajte zobrazeniami súhrnu.

viewing summary

Indikátor zostávajúcej pamäte

Ak nebolo synchronizovaných viac ako 50 % pamäte hodiniek, zariadenie Suunto Ambit2 R po otvorení záznamníka zobrazí upomienku.

memory indicator Ambit2

Upozornenie sa nezobrazuje, ak je nesynchronizovaná pamäť plná a Suunto Ambit2 R začne prepisovať staré záznamy.

Dynamický súhrn cvičenia

V dynamickom súhrne cvičenia sú zobrazené aktívne položky vášho cvičenia. Zobrazeniami súhrnu môžete prechádzať pomocou tlačidla Next.

Informácie zobrazené v súhrne závisia od použitého športového režimu a od toho, či bol použitý hrudný pás alebo GPS.

Všetky športové režimy obsahujú predvolene tieto informácie:

 • názov športového režimu
 • čas
 • dátum
 • trvanie
 • kolá
POZNÁMKA:

Ak vyberiete možnosť zobrazenia kumulatívneho výstupu/zostupu, údaje sa budú zobrazovať iba v prípade, že ste vybrali najvyššiu presnosť GPS. Pre ďalšie informácie o presnosti GPS pozri Presnosť GPS a úspora energie.

TIP:

Podrobnejšie údaje môžete nájsť na Suunto app.

Čas zotavenia

Zariadenie Suunto Ambit2 R kedykoľvek ukáže váš aktuálny kumulatívny čas zotavenia zo všetkých vašich uložených cvičení. Čas zotavenia indikuje, ako dlho bude trvať, kým sa nezotavíte a nebudete pripravení pre cvičenie pri plnej intenzite. Hodinky aktualizujú čas zotavenia v reálnom čase.

Postup zobrazenia aktuálneho času zotavenia:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
 2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Logbook (Záznamník) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Čas zotavenia sa zobrazuje na displeji.

recovery time Ambit2

POZNÁMKA:

Čas zotavenia sa zobrazuje iba v prípade, že je dlhší ako 30 minút.

Table of Content