Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Používanie GPS časomiery

GPS časomiera opravuje odchýlku medzi zariadením Suunto Ambit2 R a časom GPS. GPS časomiera opravuje čas automaticky raz denne alebo po manuálnom nastavení času. Opraví sa aj duálny čas.

POZNÁMKA:

GPS časomiera opravuje minúty a sekundy, ale nie hodiny.

POZNÁMKA:

GPS časomiera opravuje čas presne, ak je odchýlka menšia ako 7,5 minúty. Ak je odchýlka väčšia, GPS časomiera opraví čas na najbližších 15 minút.

GPS časomiera je predvolene aktivovaná. Postup deaktivovania funkcie:

  1. V menu možností prejdite na položku General (Všeobecné), potom Time/date (Dátum/čas) a GPS timekeeping (GPS časomiera).
  2. Nastavte zapnutie alebo vypnutie časomiery pomocou tlačidiel Start Stop a Light Lock. Potvrďte tlačidlom Next.
  3. Tlačidlom Back Lap prejdite späť do nastavení alebo podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite ponuku možností.

setting GPS timekeeping

Table of Content