Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Zmena nastavenia času

Postup otvorenia nastavení času:

 1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku general (všeobecné).
 3. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Time/date (Čas/dátum) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.

time settings

Nastavenie času

V režime displeja Time (Čas) sa aktuálny čas zobrazuje v strednom riadku.

Postup nastavenia času:

 1. V ponuke možností otvorte položku general (všeobecné), vyberte možnosť Time/date (Čas/dátum) a Time (Čas).
 2. Tlačidlami Start Stop a Light Lock zmeňte hodnoty hodín a minút. Potvrďte tlačidlom Next.
 3. Tlačidlom Back Lap prejdite späť do nastavení alebo podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite ponuku možností.

setting time Ambit2

Nastavenie dátumu:

V režime displeja Time (Čas) sa aktuálny dátum zobrazuje v hornom riadku.

Postup nastavenia dátumu:

 1. V ponuke možností otvorte položku general (všeobecné), vyberte možnosť Time/date (Čas/dátum) a Date (Dátum).
 2. Tlačidlami Start Stop a Light Lock zmeňte hodnoty pre rok, mesiac a deň. Potvrďte tlačidlom Next.
 3. Tlačidlom Back Lap prejdite späť do nastavení alebo podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite ponuku možností.

setting date

Nastavenie duálneho času

Duálny čas umožňuje sledovať aktuálny čas v ďalšom časovom pásme, napríklad pri cestovaní. Duálny čas sa v režime displeja Time (Čas) zobrazuje v spodnom riadku a môžete ho otvoriť stlačením tlačidla View.

Postup nastavenia duálneho času:

 1. V ponuke možností otvorte položku general (všeobecné), vyberte možnosť Time/date (Čas/dátum) a Dual time (Duálny čas).
 2. Tlačidlami Start Stop a Light Lock zmeňte hodnoty hodín a minút. Potvrďte tlačidlom Next.
 3. Tlačidlom Back Lap prejdite späť do nastavení alebo podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite ponuku možností.

setting dual time

Nastavenie budíka

Zariadenie Suunto Ambit2 R môžete nastaviť ako budík.

Postup otvorenia budíka a nastavenie budenia:

 1. V ponuke možností otvorte položku General (Všeobecné), vyberte možnosť Time/date (Čas/dátum) a Alarm (Budík).
 2. Pomocou tlačidiel Start Stop a Light Lock zapnite alebo vypnite budík. Potvrďte tlačidlom Next.
 3. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minúty. Potvrďte tlačidlom Next.
 4. Tlačidlom Back Lap prejdite späť do nastavení alebo podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite ponuku možností.

setting alarm Ambit2

Keď je budík zapnutý, je na väčšine displejov zobrazený symbol budíka.

Keď znie budík, môžete:

 • Vybrať možnosť Snooze (Odložiť) stlačením tlačidla Light Lock. Budenie sa zastaví a znova sa spustí každých 5 minút, až kým ho nevypnete. Budenie môžete odložiť až 12-krát celkovo na 1 hodinu.
 • Vyberte položku Stop stlačením tlačidla Start Stop. Budenie sa zastaví a znova sa spustí v nasledujúci deň v rovnakom čase, až kým budík nevypnete v nastaveniach.

alarm snooze Ambit2

POZNÁMKA:

Keď je aktivované odloženie budenia, v režime TIME (Čas) bliká ikona budíka.

Table of Content